Effekten av det vi gör märks först om ett par år

Margaretha Ericsson tar i sin insändare upp ett angeläget ämne och det är lätt att förstå hennes förtvivlan.

Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom välfärden i Sverige och för det behövs högre löner, bättre arbetsmiljö och utökad bemanning, skriver Andreas Bohlin (S), fram till årsskiftet ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun

Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom välfärden i Sverige och för det behövs högre löner, bättre arbetsmiljö och utökad bemanning, skriver Andreas Bohlin (S), fram till årsskiftet ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Norrköpings kommun

Foto: Sarah Olsson

Insändare2022-12-23 07:40
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar direkt

Vi har på våra boenden, precis som i samhället i stort, en ökande smittspridning av såväl säsongsinfluensa, covid-19 som RS -virus, vilket tyvärr lett till att en redan ansträngd bemanningssituation förvärras.

Behov av extra bemanning bedöms och beslutas av enhetschef efter samråd med hälso- och sjukvårdspersonalen. Jag vill vara tydlig med att ekonomin inte på något sätt är ett hinder för detta. Pengar till att ta in personal finns i dagsläget!

Det vi saknar är personal att tillgå. 

I måndags presenterade Borgerlig samverkan sin av Sverigedemokraterna stödda budget. Istället för 40 miljoner extra till demensomsorgen, som Moderaterna lovade under valrörelsen, innehöll den en besparing på nästan 40 miljoner på Vård- och omsorgsnämnden. Det motiverades under sammanträdet med att det inte kommer att märkas på personalbemanningen.

Detta är tyvärr en helt korrekt slutsats, åtminstone kortsiktigt. I dagsläget har nämnden finansierat över 40 tjänster som inte blivit tillsatta. Lägg därtill medel för tillfälliga personalförstärkningar och det rör sig om över etthundra tjänster. Pengarna finns men det saknas lämpliga sökande. 

Jag håller helt med insändarskribenten i hennes analys av vad som behöver göras! Det måste bli mer attraktivt att arbeta inom välfärden i Sverige och för det behövs högre löner, bättre arbetsmiljö och utökad bemanning. Jag håller dock inte med om att ingenting händer. 

Vi har bland annat tagit av nämndens överskott för att finansiera en extra lönesatsning på undersköterskor, beslutat om att ha tillsvidareanställda vikarier för att få bättre personalkontinuitet, infört språkkrav vid nyanställning samt gjort en satsning på att anställa andra yrkeskategorier för att avlasta omsorgspersonalen.

För att förbättra arbetsmiljön har vi i Norrköping tagit bort delade turer och infört rätten till heltid. Reformer som det nya styret nu tyvärr flaggat för att man vill se över.

Annars är arbetsmiljön tätt kopplad till just bemanningsfrågan, då det som främst skapar en dålig arbetsmiljö är bristen på tillräckligt många kollegor och framförallt utbildade sådana. Därför satsar vi mycket på utbildning och anställer idag medarbetare som får möjlighet att utbilda sig på betald arbetstid. 

Så visst händer det saker. Problemet är bara att de flesta insatser vi gör idag kommer att få effekt först om ett par år vilket jag förstår känns tröstlöst för den som likt mig gärna hade sett resultat för länge sedan.

Andreas Bohlin (S)är fram till årsskiftet ordförande i Vård- och omsorgsnämnden (red:s anm)