Det finns inga nyckelfärdiga kärnkraftverk

I ett svar på en tidigare debattartikel från Holmen, hänvisar Lars Cornell till att ”nobelpristagaren William Nordhaus beräknade att upp till 2,5 grader har koldioxid övervägande positiva värden”.

Insändare 30 mars 2021 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

”Holmen borde satsa på kärnkraft” NT 28/3

William Nordhaus är inte nobelpristagare men har fått Sveriges Riksbanks pris i ekonomi till Alfred Nobels minne. Värre är att det inte framgår att William inte forskat på vad som händer med flora, fauna, väder eller stigande havsnivåer. Istället har han skrivit om hur ekonomin kan tänkas påverkas av en höjd koldioxidnivå.

 

Vidare skriver Lars Cornell att: ”nu kan man köpa nyckelfärdiga kärnkraftverk ….” och då avser han förmodar jag de så kallade fjärde generationens kärnkraftverk eftersom han skriver att dessa ska laddas med bränsle som finns i Oskarshamn. 

Dessa finns definitivt inte att köpa nyckelfärdiga, utveckling och forskning pågår men inget är i drift någonstans på jorden så långt jag vet. Inga andra typer av kärnkraftverk marknadsförs heller så vitt jag vet som nyckelfärdiga. Det bränsle som finns i Oskarshamn är förbrukade bränslestavar men dessa kan inte bara stoppas in i ett nytt kärnkraftverk utan vidare utan måste upparbetas i en anläggning som inte finns ännu. Detta forskas på men vilken metod som är den bästa är inte klart och mycket utvecklingsarbete återstår.

 

Till slut vill jag bara kommentera räkneexemplet. Om världen delades upp i tusen regioner med cirka tio miljoner invånare i varje skulle varje region kunna reducera en temperaturökning på en grad med en tusendels grad var genom att helt upphöra med fossila bränslen precis som Lars skriver. Så om de andra 999 regionerna gjorde det så skulle Sveriges bidrag vara försumbart. Återstår för Lars bara att övertyga de 999 andra regionerna att upphöra med fossila bränslen så att Sverige kan strunta i klimatåtgärderna.

Ämnen du kan följa