Det finns bara ett alternativ – renovera Skärblackabron

Plötsligt fick medlemmarna en ny kallelse i oktober, där man åter skulle rösta om renoveringen och ekonomin. Nu gick inte den finansiella lösningen ihop. Alla medlemmar måste betala 4 500 kronor före årets slut, skriver Arga besvikna/svikna Skärblackabor. Arkivbild.
Plötsligt fick medlemmarna en ny kallelse i oktober, där man åter skulle rösta om renoveringen och ekonomin. Nu gick inte den finansiella lösningen ihop. Alla medlemmar måste betala 4 500 kronor före årets slut, skriver Arga besvikna/svikna Skärblackabor. Arkivbild.

Skärblackas enda bro över Motala ström som förbinder västra sidan av samhället med centrum som ligger på den östra sidan är sedan en längre tid helt avstängd.

Insändare 4 december 2023 06:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

För första gången sedan samhället bildades är vi fysiskt delade i öster och väster. Historiskt när Skärblacka anslöt till Norrköpings kommun fanns det tre broalternativ för boende på västra sidan att komma till centrum och skolor. Brukets expandering och behov av ytterligare mark har gjort att det bara finns en bro.

Enligt en besiktning är bron helt slut och ingen, varken bilar, cyklister eller gående får använda densamma. Bredvid den avstängda bron finns en nyrenoverad bro för järnvägstransporter till och från Billerud och andra större industrier i Finspång. 

I dagsläget använder sig många boende, vuxna, ungdomar, barn och anställda på Billerud av den livsfarliga spång som finns bredvid spåren på järnvägsbron, för att nå samhället och sin arbetsplats. Det har under sommaren och hösten varit ett antal allvarliga incidenter med tågen som kunde ha slutat riktigt illa. Dessutom finns en stor risk att man kan ramla ner i Motala ström. 

Norrköpings kommun har tillfälligt löst barnens skolskjuts till de olika skolorna i samhället.  Efter skoltid, för andra aktiviteter som fotbollsträning, besök på fritidsgården med mera är de tvingade att ta den långa vägen bakom bruket ut över Riksvägen utan belysning och gångbana, vilket förlänger gångtiden med 1,5 timme för att nå samhället.

I mars hade vägföreningen ett extramöte angående bron och där röstade medlemmarna ja till en brorenovering, man hade löst finansieringen tillsammans med Billerud och kommunen.

Att inte renovera bron skulle innebära stora kostnader för rivning och sanering.Det var inte något alternativ alls. Inom en månad skulle man öppna en tillfällig passage för gående och cyklister över Motala ström under tiden bron skulle repareras. Alla var förväntansfulla över att situationen såg ut att vara löst.

Efter det hände ingenting under hela sommaren, alla undrade varför?  Informationen från Vägföreningen var att man väntade på politiska beslut om bron.

Plötsligt fick medlemmarna en ny kallelse i oktober, där man åter skulle rösta om renoveringen och ekonomin. Nu gick inte den finansiella lösningen ihop. Alla medlemmar måste betala 4 500 kronor före årets slut.

Nu reagerade många medlemmar, både på summan och att vi ska bekosta en samhällsfunktion som borde finansieras av Norrköpings kommun. Frågan om vägföreningars vara eller inte vara blossade upp på nytt, samtidigt som det tyvärr blev väldigt infekterat mellan olika delar av samhället. 

Vi får nog vara beredda på att få ett antal extra utdebiteringar/kostnader under ett antal år framåt om kommunen ska överta ansvaret för vår vägförening. Vi ska då ha samma standard på vägar och dagvattenledningar som inne i Norrköping.

Det ekonomiska och säkerhetsmässiga ansvaret för bron är vägföreningens och därmed de boende i Skärblacka. Men kommunen har hela tiden varit delaktig och har ett stort ansvar, socialt och att upprätthålla en bra samhällsfunktion för alla skattebetalare i Skärblacka.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa