Det finns alltför många myter och lögner om vindkraften

Långgrund skulle inte bli ”världens största vindkraftspark”. Det finns flera större parker i Sverige och Europa som planeras idag, skriver Per Edström, projektledare Vindpark Långgrund. Arkivbild.
Långgrund skulle inte bli ”världens största vindkraftspark”. Det finns flera större parker i Sverige och Europa som planeras idag, skriver Per Edström, projektledare Vindpark Långgrund. Arkivbild.

Monika Wassén har helt rätt. Vi kommunicerar med politiken i kommuner berörda av Långgrund.

Insändare 12 september 2023 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Som man frågar får man svar Svea Vind" NT 2/9

Det är dels för att vi har en skyldighet att göra det, dels för att det är viktigt att politiker tar beslut baserade på fakta, inte på överdrifter, myter eller lögner. Det sistnämnda förekommer tyvärr i alldeles för stor utsträckning i samband med etablering av vindkraft. 

Utifrån bristen på fakta om opinionen vände vi oss till det välrenommerade opinionsföretaget Novus. Deras experter har tagit fram en undersökning. De har sett till att frågorna är neutralt utformade och att vi tolkar resultatet korrekt när vi kommunicerar det vidare. Novus har också bekräftat att undersökningen är statistiskt säkerställd och de ställer sig givetvis bakom resultaten. Allt som Svea Vind Offshore kommunicerat om undersökningen är godkänt av Novus och deras statistiker.

 

Monika Wassén har helt rätt, som man frågar får man svar. Den fråga som vi ställer och det svar vi söker är hur innevånarna i kommunerna vill att kommunen ska agera i frågan om tillstyrkan av projekt Långgrund. Ingenting annat. 

Vi vill att Långgrund prövas av Mark- och miljödomstolen i enlighet med Sveriges miljölagstiftning. Novus undersökning visar att en överväldigande majoritet av invånarna (75%) håller med. 

 

Några saker vill vi bemöta: 

  • Skulle parken ha en oacceptabel påverkan, får den inte grönt ljus av Mark- och miljödomstolen. Experter prövar ansökan mot en av världens strängaste miljölagstiftningar och bedömer om Långgrund kan samexistera med alla andra intressen.

 

  • Långgrund skulle inte bli ”världens största vindkraftspark”. Det finns flera större parker i Sverige och Europa som planeras idag. 

 

  • Att Försvarsmakten gett negativt besked flera gånger beror på att de är en samrådspart. När ansökan uppdateras måste vi fråga på nytt. Att de avstår tillstyrkan tidigt är vanligt men betyder inte att de säger nej längre fram.  
  • Det är Svea Vind Offshore AB, grundat av två svenska entreprenörer med starkt engagemang i klimatet, som äger och projekterar parken. Vid grönt ljus krävs en investering för att bygga parken. Vi samarbetar med Iberdrola – ett världsledande företag inom förnybar energi. De har unik kompetens i att bygga och långsiktigt driva havsbaserad vindkraft i Storbritannien, Frankrike och Tyskland och ägs av tiotusentals aktieägare varav Norska centralbanken, investmentbolaget Blackrock och Qatars investeringsfond är störst. Ingen av dessa kan påverka Ibedrolas verksamhet annat än via omröstning på bolagsstämman som hålls en gång per år.

 

Fotnot: Mer fakta om opinionsundersökningen, hur den genomförts och hur Novus tolkar resultaten finns på vår hemsida. Mer fakta om Iberdrola och deras engagemang i hållbarhet och satsning på FN:s globala hållbarhetshål finns på Iberdrolas hemsida.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa