Det blir bara värre inom sjukvården

Att nedmonteringen av välfärden kommit långt råder knappast några tvivel om, skriver signaturen LeifA.

Råder knappast något tvivel om att förändringarna inom sjukvården blir kännbara, men frågan är hur regionledningen bidragit till förfallet, menar signaturen LeifA.

Råder knappast något tvivel om att förändringarna inom sjukvården blir kännbara, men frågan är hur regionledningen bidragit till förfallet, menar signaturen LeifA.

Foto: Fredrik Nygren

Insändare2024-07-02 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Så länge vi styr regionen är Vrinnevisjukhuset inte hotat" NT 28/6

Vrinnevisjukhuset är inte hotat påstår regionledningen och låter läsarna förstå att de dessutom räddat sjukhuset. Nu ska man inte längre stoppa huvudet i sanden utan istället säkerställa patientsäkerhet och arbetsmiljö. Men förändringarna blir kännbara både för patienter och medarbetare säger regionledningen samtidigt.

Det sist sagda råder det knappast något tvivel om. Frågan är bara vad och hur mycket de själva bidrar med i förfallet? Att nedmonteringen av välfärden kommit långt råder knappast några tvivel om. Ledarskapet lyser med sin frånvaro i hela kedjan.