Det är viktigt att bevara vårt kulturarv

Riv eller sälj inga kristna kyrkor och församlingshem i Sverige.

Arkivbild. Kyrkor och församlingshem är viktiga kulturarv och bör inte rivas, menar insändarskribenten.

Arkivbild. Kyrkor och församlingshem är viktiga kulturarv och bör inte rivas, menar insändarskribenten.

Foto: Fritz Schibli / TT

Insändare2021-08-24 20:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Låt dem alla få finnas kvar inom den Svenska kyrkan. 

De tillhör vårt svenska kulturarv. Tidigare generationer i Sverige har byggt dem för att de och deras efterkommande släkten skulle ha någonstans att samlas och utöva sin religion i; för att bedja, höra Bibeln läsas, höra predikningar och gemensamt sjunga psalmer i.

Vi behöver dem och kristendomen för att den gör oss till människor med en tro och en etisk moral att leva efter. Gud har gett oss dem med anvisningar om hur han vill att vi ska leva och dö. 

De ger oss och vårt land också en historia och en bakgrund; vi behöver dem för att det svenska folket och Sverige ska ha en framtid.