Det är männen som bär ansvaret

Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem och den yttersta formen av våldet leder till död.

Insändare 22 oktober 2021 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

”Ska inte vi som bor här kunna känna trygghet också?” NT 21/10

Kvinnor som lever i missbruk är en extra utsatt grupp och forskning visar att nio av tio kvinnor som lever i missbruk har erfarenheter av våld med sig. 

Detta kan leda till ohälsa, ekonomiska problem och stigma. Kvinnoboendet Elsa öppnade 2009 och var i sig ett unikt boende för målgruppen kvinnor i aktivt missbruk. Tidigare hade kvinnorna fått bo tillsammans med den eller de som utövat våldet och det unika med Elsa var just att kvinnorna skulle känna trygghet och få skydd. I artikeln införd 21/10 om grannar som reagerat på boendet blir det tydligt att det inte är kvinnoboendet Elsa i sig som är problemet utan rädslan och oron handlar om de män som rör sig i området. Att lägga skulden på boendet och kräva att det ska flytta är ingen lösning. Inbrott, droghandel och droganvändande förekommer även på andra ställen i Norrköping. Att känna trygghet är en mänsklig rättighet. Det gäller oavsett om du lever i ett missbruk eller inte. Därför är det viktigt att vända ansvaret till de det berör, det vill säga männen. Kvinnorna på kvinnoboendet Elsa bär inte ansvar för det. Mäns våld mot kvinnor är ett strukturellt problem som kan drabba alla kvinnor. Detta oavsett missbruk eller inte. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nu ska de första hemlösa få sin första lägenhet i Norrköping

Nu ska de första hemlösa få sin första lägenhet i Norrköping

Så enkelt är det att köpa lustgas i Norrköping • Säljaren: "Ska jag säga till dem att det är farligt?"

Så enkelt är det att köpa lustgas i Norrköping • Säljaren: "Ska jag säga till dem att det är farligt?"

Lustgas missbrukas av unga ✓Säljs på sociala medier ✓Används av tonåringar: ” Vi ser det inte, men vi hör att de pratar om det”

Lustgas missbrukas av unga ✓Säljs på sociala medier ✓Används av tonåringar: ” Vi ser det inte, men vi hör att de pratar om det”

Linnea, 26, fick andningsuppehåll av lustgasen: "Jag blev jätterädd"

Linnea, 26, fick andningsuppehåll av lustgasen: "Jag blev jätterädd"

Så skadar lustgas kroppen: ✓Syrebrist i hjärnan ✓ Bestående nervskador ✓ Psykoser

Så skadar lustgas kroppen: ✓Syrebrist i hjärnan ✓ Bestående nervskador ✓ Psykoser