Det är inte godtagbar demensvård

I Norrköpings Tidningar, lördagen den 14 augusti, kan man läsa ett antal artiklar där de dementas nuvarande situation på särskilda boenden beskrivs.

Insändarskribenten ifrågasätter om det är godtagbar demensvård på särskilda boenden.

Insändarskribenten ifrågasätter om det är godtagbar demensvård på särskilda boenden.

Foto: Gorm Kallestad/TT

Insändare2021-08-28 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En anställd, anhöriga och ordföranden, Andreas Bohlin (S), i vård- och omsorgsnämnden, har intervjuats.

Den anställde och de anhöriga är överens om att den nuvarande situationen på demensboenden inte är människovärdig. Vården har med den senaste besparingen blivit en ren förvaring där inte ens de grundläggande behoven alltid kan tillgodoses. Stimulans i form av samtal, anpassade aktiviteter, promenad utomhus är helt uteslutet efter besparingen. Detta gör de dementa otrygga, rastlösa och deprimerade med en förvärrad demens som resultat.Andreas Bohlin, nuvarande ordförande i vård- och omsorgsnämnden, håller med om att det är för få inom demensvården. Han säger att han är ledsen över kritiken från de anhöriga men han är inte förvånad. Jag undrar dock om Andreas Bohlin verkligen förstår

-att besparingarna på de dementa har gått så långt att de inte har ett människovärdigt liv. Allt som gav livskvalité har tagits bort. 

-att arbetsmiljön för de anställda har raserats och att många med lång erfarenhet av arbetet med dementa inte orkar utan söker andra arbeten. 

-att riskanalyser, som görs inför en förändring, görs för att se om förändringen går att genomföra. I det här fallet visade riskanalyserna på allvarliga konsekvenser om besparingen genomfördes.

-att pandemipengarna skulle användas till förbättring av äldreomsorgen. För de dementa tillät Norrköpings kommun istället en nedskärning.Nej jag tror inte Andreas Bohlin förstår. På frågan om Norrköping har en värdig demensvård svarar Andreas Bohlin ”Vi måste absolut bli bättre men generellt skulle jag ändå säga att den håller en godtagbar nivå”.

En godtagbar nivå? Hur kan någon tycka att demensvården har en godtagbar nivå när anställda och anhöriga samstämmigt berättar att den inte är människovärdig. När dementa lämnas ensamma långa stunder på grund av brist på personal vilket får allvarliga konsekvenser för trygghet och säkerhet. När allting som ger stimulans till den demente har tagits bort.Det måste ha funnits något annat sätt att fördela kommunens pengar på som inte fått så katastrofala följder som den senaste besparingen fick. Det ansåg moderaterna, vänsterpartiet och sverigedemokraterna som, innan kommunen fick 53 extra miljoner till äldreomsorgen, röstade nej till nedskärningen.