Det är dags att rädda Vrinnevisjukhuset igen

Det är ett märkligt och orealistiskt förslag att låta patienter med ögonproblem i östra länsdelen åka till Linköping för vård, tycker Björn Törnblom.

Istället för att flytta in i nybyggda lokaler föreslås ögonmottagningen i Norrköping istället att avvecklas.

Istället för att flytta in i nybyggda lokaler föreslås ögonmottagningen i Norrköping istället att avvecklas.

Foto: Anders Westergren

Insändare2024-06-27 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Vad blir kvar av vården på Vrinnevisjukhuset?" NT 6/6

I en debattartikel i NT ställde Vänsterpartiets gruppledare Emil Broberg i Region Östergötland frågan: Vad blir kvar av vården på Vrinnevisjukhuset? Han pekar speciellt på den planerade avvecklingen av ögonmottagningen som under senare år varit förlagd utanför Vrinnevisjukhuset. 

Ögonmottagningen har under ett antal år varit lokaliserad till Kungsgatan medan en stor satsning på om- och tillbyggnad av Vrinnevisjukhuset pågått. Därefter ska enligt planerna ögonmottagningen återplaceras till nybyggda lokaler i sjukhuset. Snart är denna satsning avklarad och då är således planen återflytt till de nya lokalerna.

Men i Regionens svåra ekonomiska läge har föreslagits en avveckling av ögonmottagningen och patienterna ska då hänvisas till Linköping. Ett i sig mycket märkligt och orealistiskt förslag med vetskap om hur svårt ögonmottagningen parerar trycket idag. Mottagningen har ju under flera år kännetecknats av långa väntetider och dålig information till köande patienter. Kvar i Norrköping blir då den privatdrivna ögonkliniken i Vilbergen (Norrköpings ögonklinik) som redan nu är hårt belastad. Det förefaller helt orimligt att denna verksamhet ska kunna tillgodose det stora behovet av ögonsjukvård i den östra delen av Region Östergötland.

Det kloka i en sådan lösning måste starkt ifrågasättas. Ofta är denna patientgrupp beroende av hjälp för att ta sig till vården och att då behöva transporteras till och från Linköping verkar inte logiskt. I synnerhet när det talas om behovet av minskade transporter (miljöbelastning och ökad tidsåtgång) och lokaler som snart står färdiga för en återflytt till Vrinnevisjukhuset. 

Det verkar som behovet av en skyndsam åtgärd liknande den insats som Berit Malmqvist åstadkom när hon mer eller mindre räddade Vrinnevisjukhusets existens som länssjukhus.