Det är dags att lyfta fram det småskaliga fisket igen

När jag läser insändaren från Lennart Andersson om bristen på strömming på grund av fega beslut av landsbygdsministern och vår regering som har stoppat huvudet i sanden när det gäller bevarandet av de stora ekosystemen, undrar jag varför de agerar så kortsiktigt.

Lyssna på de fiskare som ser att de endast får en bråkdel av sina tidigare fångster. Det beror enbart på fiskindustrin och den dammsugning som sker i våra hav där allt fångas, skriver Birgitta Eriksson.

Lyssna på de fiskare som ser att de endast får en bråkdel av sina tidigare fångster. Det beror enbart på fiskindustrin och den dammsugning som sker i våra hav där allt fångas, skriver Birgitta Eriksson.

Foto: Annie Hogner

Insändare2024-03-15 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Isfisket ännu utan resultat i år  - var är strömmingen?" NT 27/2

Varför talar man i regeringen enbart om ”den gröna omställningen” och klimatmål när det enda rätta är att låta det omfatta inte bara utsläppsmål från trafiken utan även våra viktigaste naturresurser såsom havet och skogsnäringen.

Idag är debatten tyvärr ensidig och rentav vilseledande när politikerna vägrar erkänna att de ekonomiska vinsterna betyder mera än vårt gemensamma hav som är en ändlig resurs. Vi kan utrota arter, förorena och störa den biologiska balansen men vi kan inte återställa det som gått förlorat för kommande generationer.

Vår jordbruksminister och den nuvarande regeringen bidrar därför i hög grad till utarmningen av fiskbeståndet i Östersjön genom att inte införa förbud för all trålning utanför våra kuster. Ett hav är oändligt men politiska beslut kommer och går. När havet sakta dör så ser politikerna på och accepterar detta. Det är inget annat än hyckleri att hävda att man då jobbar mot förstörelse av naturresurser och i förlängningen vår överlevnad på jorden. 

Det är tid att läsa på om ekologi för våra politiker innan de hävdar att de skyddar vårt Östersjön, i nuläget sker det motsatta.

Nu är det tid att lyfta fram det småskaliga fisket igen och lyssna på de fiskare som ser att de endast får en bråkdel av sina tidigare fångster. Det beror enbart på fiskindustrin och den dammsugning som sker i våra hav där allt fångas. 

Som konsumenter har vi dock möjlighet att göra något åt det här. Vi kan ställa krav, ej köpa odlad lax eller fisk som har trålats. Vi har makt att göra något själva. Tyvärr tror jag att det är många som är medvetna om detta men ändå väljer fisk som har fångats med enbart vinstintresse och storskalighet som syfte. Att fånga strömming, ljuga om kvoterna och sedan använda den som fiskfoder är bedrövligt. Det genererar stora vinster.

Till sist är det bråttom att vända den här skutan om våra barnbarn ska få njuta av vildfångad fisk i framtiden. Det mesta pekar dock på att de får nöja sig med odlad fisk om den här utvecklingen fortsätter.

Våra politiker har det yttersta ansvaret men vi som konsumenter kan göra stor skillnad genom att välja till exempel krokfångad fisk och välja bort den trålade.

Vi håller på att förstöra ett känsligt innanhav som förr hade flera meters siktdjup men nu kan man knappt se tårna när man badar där på grund av övergödningen från jordbruket och avlopp i vårt närområde.

Hoppas att vi gemensamt kan vända den här utvecklingen genom att göra val i fiskdisken som gynnar fisken och havet i stället för den storskaliga fiskeindustrin.