Den förutsägbara omröstningen om Nato i Turkiet

Parlamentet i Turkiet röstade den 23 januari för Sverige som medlem i Nato.
Parlamentet i Turkiet röstade den 23 januari för Sverige som medlem i Nato.

Nu är den förväntade omröstningen i det Turkiska parlamentet gjord med icke överraskande resultat.

Insändare 25 januari 2024 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En omröstning som borde gjorts som folkomröstning i Sverige redan i god tid innan vi i hast lämnade in vår Natoansökan den 22 maj 2022. Detta trots då gällande partiprogram som förelåg redan vid riksdagsvalet 2018.

 

En Nato-ansökan som tillkom på grund av rädsla och Ryssofobi har fört oss så nära ett krig vi kan komma. Som ett antiklimax är ÖB, statsminister Ulf Kristersson, socialdemokraterna med många flera ansvariga i riksdagen för att vi flyttat oss så nära ett krig som vi inte varit någon gång under våra drygt 200 år av alliansfrihet. Alla de omständigheter som skulle kunna anges som skäl för ett anfall från Rysslands sida är uppfyllda.Jag förstår faktiskt inte att enfalden är så stor att många i Sverige tror att Amerika som tongivande i Nato och det fullständigt galna militära samarbetsavtalet med USA som innebär att Amerika för sitt höga nöjes skull vill försvara Sverige. 

Det egentliga skälet är givetvis att flytta fram sina positioner geografiskt mot Ryssland genom att få använda 17 svenska militärbaser för stridsvapen/flygplan, placera stora ammunitionsförråd (troligen inklusive kärnvapen) och obegränsat med militär som skall vara underställda amerikansk lagstiftning. Något som försätter Sverige i mycket stor krigsrisk. Det är kanske det ÖB menade med att vi måste förbereda oss för krig?

Inget av insändaren skall tolkas som en ursäkt för Rysslands oförlåtliga överfall och krig mot Ukraina. Vi har stötta ekonomiskt och militärt med mer ån 20 miljarder.

I går röstade det Turkiska parlamentet om att på nåder och efter utpressning släppa in Sverige i Nato. Ansvaret vilar nu mycket tungt på de som ansökte om Nato-medlemskap och tecknade det militära samarbetsavtalet med USA.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa