Därför behövs klimatskatt på kött

Maggan, lantmästare och medlem i Landsbygdspartiet oberoende, kritiserar vårt förslag på klimatskatt på kött och skriver: “På vilket sätt är jag och mina djur dåliga för klimatet? Fåren och lammen äter ju vad jag inte kan äta, det vill säga gräs.”

Ett viktigt mål är att halvera Sveriges köttkonsumtion till 2030. Men den allra största klimatvinsten med vårt förslag är att hälften av skatteintäkterna går tillbaka till jordbrukarna för att återställa våtmarker, vilket kan minska utsläppen enormt, skriver representanter för Klimatalliansen..

Ett viktigt mål är att halvera Sveriges köttkonsumtion till 2030. Men den allra största klimatvinsten med vårt förslag är att hälften av skatteintäkterna går tillbaka till jordbrukarna för att återställa våtmarker, vilket kan minska utsläppen enormt, skriver representanter för Klimatalliansen..

Foto:

Insändare2022-06-05 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

 NT 9/5

Men fakta är att baljväxter är 30 gånger klimatvänligare än lammkött och 40 gånger klimatvänligare än nötkött oavsett vad djuren äter, enligt Mat-klimat-listan från Sveriges lantbruksuniversitet. Ska Sverige klara klimatmålen måste vi därför genast växla över till betydligt mer växtbaserad mat.

Maggan ställer sig positiv till tanken att  “införa skatt på importerat kött”. Det är bra, men EU:s frihandelsavtal gör att skatten på svenskt kött måste vara lika hög. Dessutom orsakar mjölkprodukter också enorma växthusgasutsläpp. Vårt förslag på klimatskatt på kött och mjölkprodukter beräknas utifrån den koldioxidskatt som redan finns i Sverige och utifrån hur mycket växthusgaser animalierna orsakar oberoende av ursprungsland  – där nötkött har högst skatt, griskött näst högst och därefter kyckling och annan fågel.

Vi i Klimatalliansen vill sätta mål för hållbar konsumtion och produktion av livsmedel, som ligger i linje med Parisavtalet. Ett viktigt mål är att halvera av Sveriges köttkonsumtion till 2030. Men den allra största klimatvinsten med vårt förslag är att hälften av skatteintäkterna går tillbaka till jordbrukarna för att återställa våtmarker, vilket kan minska utsläppen enormt. Både klimatet och jordbrukarna vinner därför med vårt förslag.

Maten står för en stor del av svenskens växthusgasutsläpp och en klimatsmart växtbaserad matproduktion behöver ingå som en viktig del i den svenska klimatstrategin. Det finns en stor efterfrågan hos svenska väljare på åtgärder som verkligen minskar utsläppen. Klimatalliansen ställer upp i riksdagsvalet för att ge de väljarna ett verkligt alternativ. Vi fokuserar helt på klimatet - snabbt agerande är nödvändigt.