Dags minska elexporten från Sverige

Elprischocken väntas få spridningseffekter i samhällsekonomin.

Insändare 7 oktober 2022 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

I en artikel i NT 221006 (Elprischocken väntas sprida sig) framgår att de stigande elpriserna snart också väntas slå igenom i form av högre taxa på vatten, fjärrvärme och sophämtning med mera.

Elprisgapet mellan norr och söder vidgas, där elkostnaderna i söder ökat med mer än 50 procent under perioden 210701-220630.

 

Beslutet av S+MP regeringen att i via förd politik låta lägga ner hälften av Sveriges kärnreaktorer, har haft en mycket negativ inverkan på den planerbara elproduktionen i södra Sverige och riskerar nu att sätta hela samhällsekonomin på spel. 

Elproduktionen är i Sverige således, utifrån den rådande marknadssituationen, kraftigt på marginalen, med tillfälliga toppar i elproduktionen när det blåser kraftigt och effektbrist/ökad risk för cirkulerande bortkoppling av el i Sverige vid kallt vinterväder.

 

Omvärldsfaktorer, såsom kriget i Ukraina och Tysklands el/energiunderskott (till viss del på grund av nedlagd kärnkraft...), har påverkat Sveriges elenergiförsörjning negativt. 

Jag uppmanar den tillträdande regeringen att åberopa force majeure och besluta att tillsvidare kraftigt reducera exporten av el till utlandet, tills vi åter har en robust planerbar elproduktion i Sverige och avtalat mer stabila/rättvisa förutsättningar för en väl fungerande internationell elmarknad (läs export/import av el via Nordpool). 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa