Dags för skyddsjakt på sälen i Strömmen?

Föreningen Cityfiske ansvarar för och bedriver det stadsnära sportfisket i Norrköping med bland annat ett attraktivt fiske på havsöring och lax.

Sälskrämmor eller kanske skyddsjakt på sälen i Motala ström föreslår signaturen Orolig sportfiskare.

Sälskrämmor eller kanske skyddsjakt på sälen i Motala ström föreslår signaturen Orolig sportfiskare.

Foto: Linnéa Svensson

Insändare2021-04-17 16:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Föreningen ansvarar för fiskevårdsområdet som sträcker sig från mynningen mot Bråviken upp till Hästskodammen nedanför Louis De Geer.                                           

Där bedriver Cityfiske ett flertal fiskevårdande insatser och årligen sätter föreningen ut cirka 13 000 lax- och öringsyngel till ett värde av drygt 200 000 kronor.

Under senare år har det blivit vanligare att säl dyker upp runt Refvens grund i centrala Norrköping, så även i år.  Minst en vuxen säl och två sälkutar har sin dagliga hemvist runt Refvens grund och deras föda består av fisk.

Det är ju bokstavligen att slänga pengar i sjön genom att sätta ut tusental lax- och öringsyngel som sedan ska bli mat åt sälarna inom fiskevårdsområdet. Fisket på havsöring och lax har blivit sämre under senare år och när sälarna finns i vattnen runt Refvens grund är det lönlöst att ens försöka få fisk.

I fiskevårdområdet som är inrättat av Länsstyrelsen, bör fiskvårdande insatser prioriteras.                 

Därför måste något göras åt sälproblematiken.  Ska kommunen begära skyddsjakt på säl i fiskevårdsområdet, eller montera sälskrämmor i fiskevårdsområdet.

Att inte göra någonting löser inte problemen. Ska Norrköping även fortsättningsvis har ett attraktivt stadsfiske och föreningen Cityfiske en framtid, då måste man prioritera verksamheten med Fiskevårdsområdet.