Dags att omdefiniera begreppet välfärd

Insändarskribenten skriver att välfärd borde vara "en färd på vårt enda jordklot som går väl”.
Insändarskribenten skriver att välfärd borde vara "en färd på vårt enda jordklot som går väl”.

Då jag i insändare förespråkat ett hållbart levnadssätt med mindre konsumtion, mera kollektivtrafik, fler som cyklar samt att jordbruksmark inte ska bebyggas, finns de som bemöter med att det kommer ge en sämre levnadsstandard.

Insändare 30 juni 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag minns från högstadiet tabeller på länders mängd avfall. Många kilogram sopor per person innebar god ekonomi och hög standard. Nu mäts utsläppen i luften - där de rikaste länderna leder. Genomsnittssvensken har förbrukat jordens resurser redan i slutet av mars. Rika Qatar har den allra tidigaste ”Earth Overshoot Day” (Den ekologiska skuldens dag) redan i början av februari. Bäst på att hushålla med jordens resurser är fattiga Indonesien vars dag infaller först i mitten av december.Välfärd bör vara ”En färd på vårt enda jordklot som går väl”. Något långsiktigt hållbart. Både ekonomiskt, ekologiskt och överlevnadsmässigt. Som gynnar den breda massan och jordens framtid. Så resurserna räcker. Så vi kan njuta i och av naturen. Plocka blåbär, andas ren luft, fiska i våra sjöar och hav och dricka rent vatten och må bra av mat utan gift. Hur ska våra barnbarn och deras barnbarn klara sig om vi fortsätter som nu och till och med ökar utsläppen och påverkan? 

Vi har Parisavtalet, FN:s miljömål och en lokal koldioxidplan i kommunen att leva upp till. Vad vi alla kan göra är att sluta flyga för nöjes skull, kraftigt minska köttätandet, ställa bilen och handla mindre av det vi egentligen inte behöver. Politiker ska stötta människors verkliga behov i stället för den överstimulerade┣konsumtionen.┣Då kan det bli en välartad och långsiktigt hållbar färd. 
En riktig välfärd!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa