Norrköping som cykelstad – inte för alla

Vi bor strax utanför Norrköping innerstad, precis utanför det nyare området Björkalund och kan tyvärr omöjligt cykla in till stan stora delar av året.

Insändare 28 december 2021 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns nämligen varken belysning eller cykelbana på Gamla Övägen. Eftersom det går mycket få bussar är kollektivtrafiken oftast inte heller ett fungerande alternativ. Vi förpassas således till att ta bilen fastän säkerligen många av oss både önskar kunna cykla och gå, vilka både är utmärkta transportmedel för både miljön och folkhälsan. 

Andra områden med liknande avstånd från centrum har både fler avgångar med kollektivtrafik och cykelbanor. Vi skulle vilja veta varför våra områden är helt bortprioriterade sedan alla år? Särskilt som Söderköpings kommun, för flera år sedan, anlade en utomordentlig cykelväg jämte Gamla Övägen från Söderköpings golfklubb till Markgärdet. Där tar den abrupt slut, eftersom Norrköpings kommun valt att inte ta vid?

Till saken hör att vi är väldigt många som bor här, bland annat i områdena Karstorp, Kårtorp, Öbonäs, Markgärdet, Luddingsbo och Snövelstorp.

Gamla Övägen är en starkt trafikerad väg, med både tung trafik och hög hastighet på mellan 70-80 kilometer i timmen. Vägrenen, som är vår enda och kassa möjlighet till gång/cykelväg in till stan, är inte bara farlig och olämplig att cykla eller gå på, den skottas eller saltas inte heller, vilket gör den relativt omöjlig att cykla på vid snö.

Förutom svar på varför så önskar vi förstås även framföra att även områden utmed denna väg och del av staden, på ett säkert sätt behöver kunna cykla in till stan.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa