Cykelbana behövs i det nya området

På stor skylt invid Arkösundsvägen före flygplatsen står att kommunen utvecklar området.

När området kring flygplatsen bebyggs förintas åkermark och cykelbanan slutar tvärt istället för att fortsätta in i området.

När området kring flygplatsen bebyggs förintas åkermark och cykelbanan slutar tvärt istället för att fortsätta in i området.

Foto: Anders Wennerblad

Insändare2022-05-05 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt förintas viktig odlingsmark för evigt. Vi är många som vill att flera ska kunna cykla och gå tryggt.
Men den gång- och cykelväg som nu finns från centrum slutar tvärt före det nya området och svänger över vägen upp mot Smedby. Varför förlänger man inte gång- och cykelvägen fram på den vänstra sidan från staden sett, bort till det nya området och till flygplatsen?
Nu går och cyklar många människor på den hårt trafikerade Arkösundsvägen.
Samtidigt saknas det en busslinje till flygplatsen. Istället hänvisas man till landsbygdsbussar som går ut på Vikbolandet.
Vi vill ha ett hållbart resande!