Centern tveksam placera hemsjukvård på Vammarhöjden

Under den gångna mandatperioden har frågan om ett Vårdcentrum i Valdemarsvik och på Vammarhöjden varit aktuell.

Alla partier har olika synpunkter, som sig bör, men Centerpartiet vill ändå passa på att lyfta att vi bör vara så många som möjligt som står bakom ett slutligt beslut i frågan mot bakgrund av betydelsen för Valdemarsvik och storleken på beslutet, skriver Centerpartiet genom Jenny Elander Ek.

Alla partier har olika synpunkter, som sig bör, men Centerpartiet vill ändå passa på att lyfta att vi bör vara så många som möjligt som står bakom ett slutligt beslut i frågan mot bakgrund av betydelsen för Valdemarsvik och storleken på beslutet, skriver Centerpartiet genom Jenny Elander Ek.

Foto: Patrik Selsfors

Insändare2022-09-10 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Andra lokaliseringar har utvärderats, information om nära vård har delgetts personal och politiker och förslag på villkor om finansiering har förhandlats. 

Innan sommaren beslutade kommunfullmäktige att Valdemarsvik ska samarbeta med regionen kring ett vårdcentrum och att lokalisering blir på nuvarande plats för vårdcentralen. Vilka kommunala verksamheter som ska förläggas där och hur många platser boendet ska innehålla har dock inte beslutats ännu utan där avgörs frågan under hösten. 

För Centerpartiets del är inriktningen kring omfattning av fastigheten ett oförändrat antal platser rörande stöd- och omsorgsboendet. Prognoser pekar på ett behov av 90 – 104 platser över tid. Eftersom vi vill behålla boendena i Gryt och Gusum så vill vi iaktta försiktighetsprincipen och lägga oss i det lägre spannet för att inte förbygga oss och stå med tomma platser på något boende. 

Vi är vidare tveksamma kring nytta och möjlighet att förlägga hemsjukvård och hemtjänst på Vammarhöjden. En närmare samverkan med Region Östergötland kring personal är en fördel som förs fram kring gemensamma lokaler. En sådan samverkan torde dock kunna gå att lösa på andra sätt som möjliggör att resurser faktiskt avsätts till personal, inte lokaler som vi egentligen inte har behov av. 

Vi är också tveksamma kring inrättande av familjecentral med öppen förskola på Vammarhöjden eftersom vi tror att en sådan kommer fler familjer till del om det går att hitta en lösning där verksamheten ambulerar runt till de olika kommundelarna och inte bara finns i centralorten. Det är kanske större chans att en mamma eller pappa i Ringarum eller någon av de andra orterna har möjlighet att ta del av en familjecentral med öppen förskola om det är nära och smidigt än om man ska lasta in ungar i bilen eller på bussen och åka några mil. 

Alla partier har olika synpunkter, som sig bör, men Centerpartiet vill ändå passa på att lyfta att vi bör vara så många som möjligt som står bakom ett slutligt beslut i frågan mot bakgrund av betydelsen för Valdemarsvik och storleken på beslutet. Det innebär ett givande och ett tagande för alla partier. Vi ser därför fram emot konstruktiva diskussioner i frågan efter valet den 11 september.