Byråkratins turer ökar risken för olyckor i allén

Vad är det för kompetens som saknas i Finspång för att lokalt beslut ska kunna fattas om behovet att ersätta ett antal döda och döende björkar?

Nu har tillståndet för ytterligare träd försämrats och risk för personskador finns eftersom träden står i direkt anslutning till en gång- och cykelväg, skriver Björn Törnblom.

Nu har tillståndet för ytterligare träd försämrats och risk för personskador finns eftersom träden står i direkt anslutning till en gång- och cykelväg, skriver Björn Törnblom.

Foto: Ida Larsson

Insändare2021-09-20 20:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Oron: Trädallén är en säkerhetsrisk" NT 14/9

Ärendet initierades av kommunen för ett par år sedan och då avslog Länsstyrelsen åtgärden av någon anledning.

Nu har tillståndet för ytterligare träd försämrats och risk för personskador finns eftersom träden står i direkt anslutning till en gång- och cykelväg. Således bedömer lokal kompetens att träden ska tas bort och ersättas med annat trädslag som står emot vägsalt bättre. Förmodligen ett inte alltför kompetenskrävande beslut.

Naturligtvis saknas inte vare sig kommunal kompetens eller förmåga att omgående skrida till verket och värna om kommunens invånare och dess natur. Men en sådan enkel och praktisk hantering av ärendet verkar utesluten. Statens regionala makthavare synes vara de enda som besitter denna kunskap. Sannolikt finns byråkratiska regler som kan åberopas av Länsstyrelsen för att de ska/måste besluta om dessa träd får ersättas.

På kommunens andra begäran om att få ta bort träden svarar Länsstyrelsen att det kan ta ett par månader upp till ett år innan det kan lämna ett svar.

Ett exempel på hur byråkratin spelar med olycksrisker och fördröjningar av åtgärder för att bibehålla en hantering av ett ärende som kunnat lösas på någon vecka om sunt förnuft och intern självrannsakan funnits. 

Länsstyrelsen klagar ofta över otillräckliga resurser. Det som saknas verkar snarare vara sunt tänkande och praktisk hantering av det som lokal kompetens är mera lämplig att fatta beslut om. 

 
 
 
 
 
 
Läs mer om