Även vägbyggen kostar mycket pengar

Även slöseri att bygga vägar?

Insändarskribenten menar att investeringar i järnväg är nödvändiga för att avlasta vägtrafiken, som också står för stora investeringskostnader.

Insändarskribenten menar att investeringar i järnväg är nödvändiga för att avlasta vägtrafiken, som också står för stora investeringskostnader.

Foto: Fredrik Persson / TT

Insändare2022-06-16 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Slöseri att bygga Ostlänken" NT 14/6

Per Wallberg anser att Ostlänkenbygget är slöseri med skattemedel.

Kommande järnvägsinvesteringar är kostsamma men helt nödvändiga om vi ska minska vägtrafiken. Vägbyggen kostar också.

Enbart skandalbygget "Förbifart Stockholm" och nyligen beslutade "Tvärförbindelse Södertörn" är budgeterade till 51 miljarder kronor. 

Fortfarande vet ingen något om slutnotan.

Om Wallberg verkligen är orolig för kostnader för alla infrastruktursatsningar i Sverige borde han också uppmärksamma och kritisera oräkneliga och kostsamma vägbyggen som inte sälĺan sker parallellt med järnvägen. 

För rättvisans - och trovärdighetens skull.