Bygg om kommunhuset till ett trygghetsboende

Ekonomin för Valdemarsviks kommun är lik den som gäller för många andra kommuner i Sverige, det vill säga ganska stort plus 2022 och stora underskott 2023 och framåt.

Insändare 14 mars 2023 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det beror på ökat behov av äldreomsorg, inflation och minskat stöd till kommunerna från högerregeringen. Men Valdemarsviks kommun har utmaningar som sticker ut i förhållande till många andra kommuner. 


Andelen av befolkningen som är över 80 år beräknas bli fördubblad fram till 2031. Det placerar Valdemarsvik på en fjärde plats i Sverige när det gäller ökningen av de som är 80+ (13 procent av befolkningen). Det ställer ökade krav på Vård- och omsorgsboenden och Trygghetsboenden. Svårigheterna att rekrytera och behålla personal inom vården är omfattande och kräver bättre arbetsmiljö, fler kollegor och utvecklingsmöjligheter. 

 

Vi behöver se över våra begränsade gemensamma resurser inom den offentliga sektorn. Vi måste sluta tänka i stuprör. Vi måste se helheten och samordna kommunens och regionens resurser på ett helt annat sätt. 

Kommunen har ett antal fastigheter som vi inte behöver. Följande kan vara en dellösning på problemen. Om den nya majoriteten äntligen lägger fram förslaget att bygga om Vammarhöjden till ett vårdcentrum, med kommunen som hyresgäst, kan gamla Bäckadalskolan säljas eftersom hemsjukvård och hemtjänst då kan flytta till Vammarhöjden. 

Utöver de samordningsvinster med vårdcentralen som det skulle innebära så skulle kommunen bli av med en fastighet som inte längre behövs för den kommunala verksamheten. 

 

Kommunen har länge försökt sälja Sjöhuset. De som varit intresserade har velat göra bostäder där. Det har nu visat sig att det skulle kräva dyra saneringsarbeten som inte är nödvändiga om huset i stället används som kontor. Efter en viss ombyggnad skulle den kommunala förvaltningen kunna flytta in i Sjöhuset. 

 

Det nuvarande kommunhuset Strömsvik skulle då med ganska små medel kunna byggas om till Trygghetsboende, som det finns ett stort behov av i Valdemarsvik.

Vi tycker att det är viktigt att kommunen undersöker dessa alternativ innan man åter lägger ner en massa pengar på att sanera Sjöhuset i förhoppning om att någon gång i framtiden få det sålt. Skulle det vi föreslår visa sig genomförbart så har vi dessutom räddat den vackraste byggnaden i Valdemarsvik från en oviss framtid.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa