Bygg gärna Ostlänken men gör det med förnuft

Precis som jag skrev i en tidigare insändare. Bygg gärna Ostlänken. Men gör det med förnuft. Även om den planerade stationsbyggnaden skulle bli ett lyft så är väl ändå meningen att få en sådan effektiv järnväg som möjligt, skriver Mikael Karlsson.

Behåll nuvarande station. Bygg vidare på den med att överdäcka bangården, skriver Mikael Karlsson.

Behåll nuvarande station. Bygg vidare på den med att överdäcka bangården, skriver Mikael Karlsson.

Foto: Eva Jensen

Insändare2024-05-11 12:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Prislappen för det här projektet var 30 miljarder. Nu tror man att det blir närmare 91 miljarder istället.

Se bara på ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Den beräknades kosta 1,4 miljarder. Nu blir slutsumman 7 miljarder. Varför man bör titta på andra möjligheter för att sänka kostnaderna för Ostlänken.

Punkt 1: Behåll nuvarande station. Bygg vidare på den med att överdäcka bangården. Där Jernhusen ansvarar för delen över bangården med väntsalar och annan service. Låt sedan privata fastighetsägare vara med och dela på ansvaret. Genom att bygga vidare med fler våningar för butiker, kontor och bostäder. Denna lösning skulle göra att kommunen kan begränsa sina kostnader kraftigt.

Punkt 2: Behåll nuvarande läge för bangården. Bygg om den för nya krav. Där passage över spåren sker genom väntsalen, istället för över spåren som idag.

Punkt 3: Skrota idén på en tågtunnel. Tågen kan använda sig av den befintliga banan mellan Fiskeby-Centralen-Åby, med vissa ändringar. Bygg ett nytt dubbelspår från Fiskeby längs E4:an till Åby. Allt för att få bort godstågen från innerstaden. Men också för persontåg vid behov. Uppför även en ny godsbangård i Åbyområdet. Vilket öppnar för nya företag och arbetstillfällen. Där man kan dra nytta av både hamnen och tågen till exempel.

Punkt 4: Sträckan Fiskeby-Klinga bygger man enligt samma metod som planeras för sträckan Klinga-Bäckeby. Vilket blir både billigare och enklare. En ny bro krävs också över Motala ström vid Fiskeby. Eftersom spåren skulle sammanstråla här och bli fyra till antalet, och bli det till järnvägsbron vid E4 i Fridvalla. Där två av spåren fortsätter som idag in till Centralen. Medan de andra två svänger av mot Åby. Vilket är fullt möjligt om man tänker till i planeringen.

Punkt 5: Kommunen slipper också den onödiga flytten av spårvägen. Vilket är en stor fördel, eftersom det sista spårvagnarna behöver är längre körtider. Och nya Butängen kan man nå genom en ny passage i höjd med Orangerigatan, mellan husen över bangården. Liknande Klarabergsviadukten i Stockholm.

Restiden till Stockholm skulle inte förändras med denna idé. Däremot blir priset lägre både för staten som för kommunen. Frågan är bara vad som är viktigast - nyttan eller prestige?