Eloge till politiker och tjänstemän som ändrade sig

Bra att beslutet om busslinje 482 justerats, tycker insändarskribenten men varnar samtidigt för att provperioden på två år är för kort för att ge rättvisande statistik om resandet.

Insändare 20 maj 2022 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag vill rikta en eloge till de politiker, och tjänstemän, som bidragit till att busslinje 482 fortsätter trafikera Vånga-Norrköping, om än i mindre omfattning. 

Detta gör att barn och ungdomar kan ta sig till "fritt skolval" och gymnasium. 

 

Det justerade beslutet tyder på en fungerande demokrati. När argument och protester framförs av medborgarna, har politikerna förmågan att justera beslut - "att göra om och göra bättre".

Detta är, inte minst, en seger för barnperspektivet i samhällsplaneringen. Nedläggningbeslutet drabbade, främst, barn och ungdomar. Nu kan de fortsatt ta sig till, och från, skola i höst. 

 

En notering bör göras avseende provperioden om två år. Inför höstterminens skolstart har flera barn i Vånga anpassat sitt skolval utifrån beslutet om nedläggningen. Därmed kommer höstens resandestatistik bli något missvisande, med färre antal resande än det annars skulle varit. Således bör utvärderingen av provperioden ske först våren 2024 då, förhoppningsvis, barnen vågat nyttja sin rättighet att välja skola igen. 

 

För gymnasieungdomarna innebär det justerade beslutet att de fortsättningsvis kan ta sig till och från sin gymnasieutbildning. Något hela samhället kommer att vinna på. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Kollektivtrafikförändringar

Efter kritiken mot de indragna linjerna: Här får boende åka med på skolbussen • "Viktigt att projektet inte stör skolbarn"

Efter kritiken mot de indragna linjerna: Här får boende åka med på skolbussen • "Viktigt att projektet inte stör skolbarn"

Insändare: Vilka är era politiska ambitioner Julie Tran?

Vilka är era politiska ambitioner Julie Tran?

Debatt: Kommunen skattemedel ska inte betala regionens bussar

Kommunen skattemedel ska inte betala regionens bussar

Efter alla klagomål – här satsas det nu på busstrafiken: ✓Fler avgångar ✓Kortare restider ✓"Vi matchar bilen bättre"

Efter alla klagomål – här satsas det nu på busstrafiken: ✓Fler avgångar ✓Kortare restider ✓"Vi matchar bilen bättre"

Insändare: Riktigt kul skämt Östgötatrafiken

Riktigt kul skämt Östgötatrafiken
Visa fler