Bristande säkerhet – barnen tvingas gå mitt i gatan

Öppet brev till Söderköpings kommun angående den uppenbart bristande trafiksäkerheten i Västra Husby som uppstått på grund av kommunens hantering.

Insändare 23 januari 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Man håller på för fullt med att bygga ut och renovera skolan, ett i grunden både rimligt och nödvändigt beslut. I dagsläget är dock området rörigt och parkeringen är numera en byggarbetsplats.

Kommunen hänvisar parkering till de närliggande gatorna. Den ene rektorn meddelade tidigare att man skulle parkera längs Grönlundsvägen, när parkeringsförbud rådde där, samt att det var fel på skyltningen istället för hänvisningen. Det problemet är löst, skyltningen ändrades. 

Men till och från skolbygget förekommer också tunga transporter på den lilla gatan. Där går barn till och från bygdegården för att äta mat då även matsalen är en byggarbetsplats. På andra sidan skolan ligger Gullvivsstigen. Även där fylls numera gatan. Hastighetsbegränsningen på de små gatorna är 30km/h, en hastighet som man dagligen kan se överträdas. Dessutom finns där flera utfarter från husen på gatan. Av de parkerade bilarna påverkas sikten, möjligheten att hålla ordentliga avstånd eller att väja om det skulle behövas. Det är såklart illa ur säkerhetssynpunkt, framförallt för de barn som rör sig till och från skolgården genom gångbanan som numera löper rakt ut i en korsning, efter att den bom som tidigare funnits där plockats bort. 

Övergångsställen saknas och farthindrena har man också tagit bort. Med vintern kommer inte bara halkan utan också snö. Snön, jo den upplåter man trottoaren till genom snöröjningen, därför är trottoaren, läs snövallen, obrukbar. Det här är också den väg förskole-, skol- och frita-barn hänvisas för att komma till lekplatsen och det stora fältet. Lekplatsen, där tog man bort en hel del utrustning för två–tre år sedan – "underhåll" hette det. 

Barnen har alltså ingen annanstans att gå än mitt i vägen, dit kommunen hänvisar bilismen! 

Jag sökte information på kommunens hemsida – en överblick av bygget, närområdet och en trafikutredning men hittade inget. I dagsläget verkar barnens skolgård bli liten och trafiksäkerheten har bortprioriterats. Saknas yta får man väl hitta på något, till exempel bygga en parkering under markplan eller något. Hur ser långsiktiga lösningen ut?

Om kommunen inte vill att någon ska behöva bli påkörd först, får man lösa situationen genom att snarast hänvisa parkering till trafiksäker plats eller trafiksäkra området, med start helst igår. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa