Borgruinen är ett svart hål på kartan

Bakom SMHI - mellan SMHI och Söderleden finns resterna av Borgs gamla vattentorn/vattenreservoar från 1800-talet.

Borgsruinen vid Söderleden.

Borgsruinen vid Söderleden.

Foto: Eva Jensen

Insändare2022-12-12 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är fortfarande ett ståtligt byggnadsverk även om det mesta av västra sidan är riven.

Det vore önskvärt att det sätts upp en informationstavla som ger upplysningar om byggnaden. Tavlan skulle till exempel kunna informera om:

  • när, varför och av vem byggnadsverket uppfördes
  • att Jacob von Leesen bekostade det
  • mellan vilka år det var i drift
  • hur många hushåll och vilka delar av stan som fick sitt vatten härifrån
  • varför upphörde verksamheten?
  • varifrån togs stenen det byggdes av etcetera?

Tavlan kan lämpligen fästas på den del som är kvar av den västra delen som syns bäst från cykel- och promenadvägen som går förbi där, alternativt på den norra sidan intill den inskription som redan finns.

En sådan tavla borde inte belasta kommunens nämnvärt men det skulle vara av intresse för förbipasserande varav många nog är nyfikna på det före detta vattentornet/vattenreservoaren. Man har också en fin utsikt uppifrån tornet.

En rekommendation är att platsen markeras på den karta över sevärdheter som finns i Norrköping. Då Borgruinen ligger förhållandevis centralt kan den nås både till fots och med cykel. Avståndet till city med cykel är 10 till 15 minuter.

Söker man på Google så finns Borgruinen markerad men ingen information alls, med andra ord har vi ett svart hål här.