Äldrerådets ledamöter skeptiska till kyld mat

Vi, företrädare för PRO och SPF i Söderköping har kritiska synpunkter på det beslut om kyld mat till pensionärer som socialnämnden tog beslut om den 30 maj.

Vi befarar att detta besparingsförslag är missriktat. Om det ger besparingar så är risken stor att det sker på bekostnad av hemtjänsttagarnas välbefinnande och på sikt deras hälsa, skriver PRO:s och SPF:s ledamöter i Äldrerådet i Söderköping. Arkivbild matlåda Åtvidabergs kommun.

Vi befarar att detta besparingsförslag är missriktat. Om det ger besparingar så är risken stor att det sker på bekostnad av hemtjänsttagarnas välbefinnande och på sikt deras hälsa, skriver PRO:s och SPF:s ledamöter i Äldrerådet i Söderköping. Arkivbild matlåda Åtvidabergs kommun.

Foto: Lotta Willsäter

Insändare2023-06-12 05:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Kyld mat i stället för varm mat dagligen för de äldre" NT 1/6

Framför allt är vi kritiska till att detta förslag, som i högsta grad berör våra medlemmar, inte har diskuterats ordentligt i Äldrerådet. Vi menar att detta är exakt den typen av frågor som ska tas upp där före nämndbeslut och att synpunkterna inhämtas och redovisas för nämnden. Vi beklagar att kommunens politiska ledning uppenbarligen inte ser det på samma sätt. 

Vi noterar visserligen att Evelina Nilsson, kristdemokrat och socialnämndens ordförande, säger sig ha pratat med medlemmar i pensionärsrådet. Men frågan borde tagits upp på dagordningen och åsikter noterats till protokollet.

Vi, som är ledamöter i kommunens Äldreråd, tycker att det finns många frågetecken. Visserligen kan man peka på en del fördelar exempelvis färre transporter och eventuellt mer rationell användning av personal. I likhet med de som ska ansvara för att leverera maten, serviceförvaltningens personal alternativt en privat utförare, anser vi emellertid att det kan bli svårt att tillhandahålla kyld mat med hållbarhet för en hel vecka. 

Vi befarar att detta besparingsförslag är missriktat. Om det ger besparingar så är risken stor att det sker på bekostnad av hemtjänsttagarnas välbefinnande och på sikt deras hälsa. 

Ytterst är naturligtvis resurserna till välfärdssektorn otillräckliga när nu de stora barnkullarna under fyrtiotalet har blivit så gamla att behovet av vård och omvårdnad och därmed kostnaderna kraftigt ökar. Ställ krav på regeringen att skjuta till de medel som behövs. Går inte det måste skatten höjas.