Blir inte högt i tak bara för att man säger det

Det auktoritära ledarskap som beskrivs av anonym enhetschef och anonym undersköterska förekommer inte bara mellan områdeschef och enhetschef utan genomsyrar stora delar av organisationen.

Insändare 14 mars 2022 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar:

”Inte rimligt att så många enhetschefer slutar” NT 19/1

”Det skulle kunna ha varit jag” NT 10/3

 

Vi medarbetare som finns i verksamheterna utsätts ofta för ”management by fear”.

Detta är en kultur som inte främjar god arbetsmiljö, trygghet och konstruktiva samtal. När kritik framförs tystas det ner och medarbetare skräms till tystnad med olika repressalier vilket hämmar såväl medarbetare som verksamheternas utveckling. Icke inställsamma medarbetare hotas att bli omplacerade vilket är en signal om att man lätt kan bytas ut. Att ett sådant ledarskap skapar missnöje, skvaller, angiveri och konflikter är inte svårt att förstå.

 

HR och chefer som håller varandra om ryggen är ett annat bekymmer. Precis som enhetschefer drivs även personal till att sluta på grund av dålig arbetsmiljö, bristande förtroende för chef och ett svagt, auktoritärt ledarskap. Som anonym enhetschef skriver blir det inte ”högt till tak” bara för att man säger det.


Detta skapar inte bara ohälsa hos människor utan också ett enormt kompetenstapp och kostnaden att rekrytera och introducera ny personal skjuter i höjden. 

Hur långt ska det gå innan någon lyssnar på oss och inte bara kommer med bortförklaringar?  


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa