Bilister måste både se och förstå sig på trafikskyltar

Kolonisten bakom häcken på Dalviksgatan har gjort en snabb överslagsräkning och kommit fram till att bötesintäkterna från bilister som kör olovligt förbi kolonin skulle ge många miljoner till statskassan på kort tid.

Bilisterna bryr sig inte om skyltningen på Dalviksgatan, menar signaturen En kolonist bakom häcken på Dalviksgatan.

Bilisterna bryr sig inte om skyltningen på Dalviksgatan, menar signaturen En kolonist bakom häcken på Dalviksgatan.

Foto: Privat

Insändare2024-07-04 11:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag funderar ofta på hur människor förhåller sig till gällande trafikregler. Min uppfattning är att det blir mer och mer vanligt att man nonchalerar det som står skrivet i våra lagar. Vägmärken av de vanligast förekommande, som alla med körkort får lära sig när de tar körkort, är ett minne blott. 

Ett exempel, som stör min vardag, är den absurda trafikgenomströmningen på Dalviksgatan framför förskolan i Skarphagen. En led som har trafikerats hårt under maj och juni månad. Här har vi en serie av upplysande vägmärken, som många slutar att observera redan vid första skylten. Det är uppenbart att många tror att den symbolen som är en buss motsvarar det fordon de sitter i. 

Vi har följande upplysningar utmed den här sträckan: 1) Återvändsväg (tilläggsskylt om undantag för buss) 2) Varning för barn 3) Förbud mot trafik med fordon med upplysningsmärket (i utförlig skrift) ”Gäller ej buss i linjetrafik” 4) Varning för annan fara, med upplysningsmärket (i utförlig skrift) ”Trafikhinder”.

Om dessa tre kommer i följd anser jag att det är en väldigt utförlig upplysning om att; här får jag åka, men inte hur långt som helst. Kan det vara tydligare?

Från april till oktober bor jag i min stuga vid denna led och jag, tillsammans med andra kolonister, är rörande överens om att ett snitt (då menar vi snitt) på 70 fordon passerar den här sträckan varje dygn. Vi vet att boten ligger på 1000 kr och om vi räknar skulle det innebära bötesintäkter på 2,1 miljoner kronor på en månad. Det skulle sitta fint i statskassan. Om vi leker med tanken att en kamera fångat alla dessa lagöverträdare under maj och juni, når vi en ”förlorad intäkt” på 4,2 miljoner.

Men ännu mer tillfredsställande skulle det vara om vi som vill njuta av våra koloniträdgårdar fick lite lugn och ro. Hur ska vi få främst bilister av alla de slag, men även andra motortrafikanter, medvetna om att de bryter mot regelverket? Att polisen har annat att bevaka har jag full respekt för. Kan en kamerabevakning vara lösningen? Ryktet om dess upprättande skulle snabbt spridas och trafiken minskar i en digital takt på sociala media.