Bilen ska inte alltid tillåtas stå i första rummet

Att köra bil till en kostnad av 40 - 80 kronor per mil är dyrt. Över två miljoner kronor på 20 år.

Insändare 30 oktober 2021 15:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Då är inte garage, parkering, vägar samt sjukvård och död orsakad av luftföroreningar och olyckor inräknade. Med en bränslesnål bil är bränslekostnaden för denna farliga, utrymmeskrävande och miljöskadliga verksamhet bara runt tio kronor per mil. 

Bensinpriset är beroende av tillgången, vilket gjort att de oljeproducerande länderna höjt priset och att Ryssland strypt naturgasen. Detta för att pressa Europas politiker till att acceptera ännu en rysk gasledning via Östersjön.


 
Om ett knappt år har vi val. Viktigt är att ta sitt ansvar och rösta på politiker som gör allt för att stoppa vår undergång med klimatförsämring, brinnande skogar, avsmältning av isar, hungersnöd, samt översvämmade odlingar och bostäder. 

Bevarande av skog och strandskydd är viktiga delar liksom behållande och restaurering av våtmarker som binder enorma mängder koldioxid, en direkt avgörande roll för jordens klimatsystem och livsviktiga artrikedom. 

Flera naturreservat behövs. Sverige ligger långt efter andra länder och får internationell kritik för detta. Nu vill vissa partier ha sänkt bensinskatt finansierad av drastiska nedskärningar för natur och klimatvård. Det vore direkt förödande i kampen för vår och jordens framtid.

Det är ett stort ansvar och mycket att tänka på då man går till val:  
-Satsning på tidigt förebyggande insatser mot kriminalitet. Flera poliser är ju inte en långsiktig lösning.
-Bra och rättvisa förskolor, skolor, vård och omsorg helt utan vinster till skatteparadis.
-Heltäckande och billig kollektivtrafik till alla bostadsområden. Nu dras det in. Huvudstråk till andra mera avlägsna delar av kommunen med pendelparkering för de som bor i sidled från linjen.
-Ändring av avdragsrätten för bilresor till jobbet så bara de som bor på landsbygden får resebidrag till sin pendelparkering vid närmsta kollektivtrafikhållplats. Vi ska ju inte ha in bilarna i städerna. Där vill vi ha bostäder, butiker, restauranger, parker och tystnad med ren luft att andas och inga skrymmande parkeringar. Jag vill se en levande landsbygd där folk bor och verkar och då ska man ju inte pendla till stan varje dag.
-Nedläggning av utrymmeskrävande, dyra och farligt belägna Norrköpings Flygplats där skatt med 30 miljoner pumpas in varje år. Frigör stor yta, mycket pengar och skonar miljön.
-Tåg eller spårvagn från Söderköping och stationer i Åby och Simonstorp.
-Flera, snabbare och säkrare cykelbanor. Bra låsbara cykelgarage i centrum och vid resecentrum.
-På åkermark ska vi odla svensk närproducerad mat. Inga lager med import här. 
-Gods ska gå på järnväg. Inga av de nya lagren har och till Klinga verksamhetsområde planeras ingen järnväg. 
-Skatt för flyg och lägre pris för tågbiljetter samt enklare boka
-Ökad konsumtion av prylar, kapitalvaror, lyxrenoveringar, flyg för bad o fest är så klart inte lösningen på vår existens. Jordens resurser är slut. Väldigt många snabba förändringar, uppoffringar, ändrad livsstil är ett absolut måste. 
-Elbilar och elflyg räddar inte situationen. De tär på jordens resurser.Om väljarna och deras politiker tidigt lyssnat på varningar från forskare och miljövetare så hade omställningen blivit betydligt mindre drastisk, med en samhällsplanering där bilen inte alltid står i första rummet. Politiken bygger på ditt val. Bensinpriset kan inte få avgöra valresultatet när liv och en hållbar framtid står på spel för hela jorden och för våra barnbarn. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa