Bilen och kollektivtrafiken står inte emot varandra

Signaturen K H undrar om mitt engagemang för kollektivtrafiken har något samband med stundade val.

Insändare 11 juli 2022 13:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Varför tänkte inte (M) på kollektivtrafiken tidigare?" NT 11/7

 

Jag vill inte förneka att det är så. Valrörelsen är en möjlighet för mig att lyfta fram angelägna frågor och ge min syn på framtiden. Men det innebär inte att det är tomma ord och en uppfattning som vi har `kommit på` sista månaderna. Sedan flera år tillbaka, alltsedan regionens planer på förändringar av landsbygdstrafiken, skickades ut på remiss har vi kommunmoderater protesterat. Vi har påpekat att landsbygden inte kan utarmas på kollektivtrafik såsom nu sker. Det är orimligt att några samhällen som exempelvis Lundby, Vånga, Kvarsebo, och delar av Kolmården ska bli helt utan regional trafik utan rimliga pendlingsmöjligheter på bekostnad av att andra redan trafikerade områden ska få tätare turer. 

 

Vad gäller signaturens resonemang att jag tillhör ett parti som alltid stått upp för privatbilismen så är det också helt korrekt. Jag tycker bilen ska ha en stark ställning i Norrköping. Människor ska ha möjlighet att välja transportmedel för att få ihop sin vardag. Om bil är ett alternativ så ska det gå att ta sig fram, utan att behöva fastna i köer eller för den del utan att behöva snurra runt och leta parkering. Men det är lika viktigt att exempelvis gymnasieungdomar på landsbygden kan ta sig med kollektivtrafik till skolan. 

 

Avslutningsvis; Bilen och kollektivtrafiken står inte emot varandra. Min ambition framåt är att prioritera upp bilen när vi planerar framtidens Norrköping samtidigt som det ska vara möjligt att arbets- och studiependla med kollektivtrafik i hela kommunen. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa