Bilda naturreservat av den naturskog som finns kvar

Ett hygge eller en enformig granplantering kan inte tävla med skärmarnas hypnotiska sken, men det kan en vacker naturskog och vi vet att hjärnceller nybildas genom att vi vistas i naturen, skriver signaturen Adam Smith. Arkivbild Lilla Älgsjön.
Ett hygge eller en enformig granplantering kan inte tävla med skärmarnas hypnotiska sken, men det kan en vacker naturskog och vi vet att hjärnceller nybildas genom att vi vistas i naturen, skriver signaturen Adam Smith. Arkivbild Lilla Älgsjön.

Den naturskog som fortfarande finns kvar behöver bevaras för att säkerställa naturens mångfald och för att kommande generationer ska kunna njuta av friluftsliv.

Insändare 17 december 2023 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den naturskog som fortfarande finns kvar behöver bevaras för att säkerställa naturens mångfald och för att kommande generationer ska kunna njuta av friluftsliv. 

Ett hygge eller en enformig granplantering kan inte tävla med skärmarnas hypnotiska sken, men det kan en vacker naturskog och vi vet att hjärnceller nybildas genom att vi vistas i naturen. Våra skogar tar också delvis hand om den koldioxid som vi släpper ut.

 

Tidskriften Nature publicerade nyligen en rapport som visar att skogarna behöver bevaras, vårdas och restaureras för att vi alls ska ha en möjlighet att nå klimatmålen. Men i vårt land är det motsatsen som sker och vi står för en mycket stor andel av EU-områdets skogsavverkning och vårt närområde är inget undantag.

 

I Kolmården planeras just nu avverkning söder om Älgsjön och nordöst om Algutsboda, populära friluftsområden med höga naturvärden. Försök att få Lösings häradsallmänning att avstå från att avverka skogen har varit fruktlösa och lagstiftningen är tandlös. 

 

Det ligger nära till hands att tänka att den senaste tidens ökade avverkningstakt motiveras av granbarkborrens framfart, men faktum är att en stor andel av den avverkade arealen bestått av gammal tallskog på mark som tidigare aldrig kalhuggits. Om skogsbolagen skulle få stå för samtliga kostnader så är det dessutom tveksamt om skogsbruket alls skulle vara lönsamt. 

Men idag står skattebetalare genom statsbidrag delvis för notan för det vägslitage som skogsbolagen åsamkar. Skattebetalarna bekostar också brandförsvaret av skogen som bolagens kortsiktiga vinstintressen förvandlat till en veritabel dödsfälla. Och notan för förlorade ekosystemtjänster och klimatpåverkan som skogsbruket medför skickas idag vidare till skattebetalare och framtida generationer. Är detta verkligen en rimlig ordning eller är det dags att våra beslutsfattare dammar av sina kunskaper i nationalekonomi?

 

Existensen av häradsallmänningar är en märklig anakronism och kanske har tiden kommit för att de ska avskaffas för alltid. För skogsägarnas bristande ansvar visar att en annan modell är nödvändig och det är nu hög tid att bilda naturreservat av all kontinuitetsskog som finns kvar innan allt som återstår är ett stort hygge. 

Idag är bristen på ansvar det största hotet och de kommande generationerna behöver skogen som en bundsförvant om de ska kunna ha en chans att ta sig igenom den storm som ansvarslösheten har förberett för dem.

Adam Smith

Svar direkt

På Lösings häradsallmänning har skogsbruk pågått under mycket lång tid.

Det har under alla dessa år alltid funnits en hushållningstanke att man inte ska skörda mer än vad man uthålligt har möjlighet till. Vi efterlever en skogsbruksplan där vi har ett ökande virkesförråd, vi avverkar årligen knappt den tillväxt som sker på Allmänningens marker. 

 

Allmänningen är certifierade enligt PEFC och FSC® systemen där man frivilligt avsätter mer än vad skogsvårdslagen kräver. 

I certifieringsåtagandet finns också reglerat att man tar hänsyn till friluftsliv och rekreationsområden vilket vi gör extra mycket i området runt lilla Älgsjön där många människor vistas på sin fritid.

Det förs också löpande dialoger med Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen gällande avsättningar i form av biotopskydd och naturreservat. Några är klara, några är pågående ärenden och ytterligare något är under diskussion.

 

Som skogsförvaltare på Allmänningen är mitt uppdrag att på ett långsiktigt och hållbart sätt bruka Lösings häradsallmännings skogar så att både naturvärden bibehålls och att skogen genererar skälig avkastning till sina delägare. 

Stefan Johansson, skogsförvaltare Lösings häradsallmänning


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa