Bidragsfusk är alltid allvarligt - oavsett aktör

Till sist undrar jag varför det är så tyst hos våra förtroendevalda politiker när det går att genom politiska beslut stoppa dessa kapitaluttag och låta dem komma eleverna till del i stället, skriver Birgitta Eriksson.
Till sist undrar jag varför det är så tyst hos våra förtroendevalda politiker när det går att genom politiska beslut stoppa dessa kapitaluttag och låta dem komma eleverna till del i stället, skriver Birgitta Eriksson.

I ditt svar på mitt inlägg om bidragsfusk och vinster i friskolor blir du upprörd av att jag bagatelliserar bidragsfusk. Det gör jag inte.

Insändare 6 juli 2023 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Jag upprörs över bagatelliserandet av bidragsfusk" NT 1/7

 

Det är inte acceptabelt men sanningen är att det har förekommit under överskådlig tid och även framledes tyvärr. Så där har jag ingen lösning som du efterfrågade.

Emellertid var det inte fusket jag främst reagerade emot i artikeln utan de metoder som Norrköpings kommunpolitiker med Sophia Jarl i spetsen har använt för att försöka stävja misstänkt fusk.

 

Där är min fasta övertygelse att det inte är förenligt med ett demokratiskt och öppet samhälle att ägna sig åt kameraövervakning i människors hem. Och JO reagerade helt riktigt starkt på deras integritetskränkande handlingar. 

De borde ha reagerat ännu mera för egentligen kan det rubriceras som hemfridsbrott. Och hemfridsbrott kan lagföras. Varje människa som utsätts för detta och som gör det fast de är oskyldiga (för det är inte ovanligt) kommer naturligtvis att må väldigt dåligt. Det kan få långtgående konsekvenser för den själsliga hälsan och är inte försvarbart överhuvudtaget.

Ingen demokratiskt tänkande individ vill ha ett kontrollsamhälle. 

 

 

Och när det gäller privata skolors vinstuttag är det också fusk med skattepengar. Och det är anledningen till att jag satte det i samband med det andra misstänkta fusket. Där stoppar nämligen politikerna huvudet i sanden och låter dessa giriga chefer gå helt fria. Om inte det är att sila mygg och svälja kameler så vet inte jag hur det annars skulle uppfattas.

Att bedriva skolverksamhet enligt samma principer som ett privat företag där vinstintresse är det övergripande målet kan aldrig försvaras.

Anledningen till detta är att så fort pengar blandas in i kommunala verksamheter så har man också blandat in risker i form av stora privata överföringar och investeringar i skatteparadis. Det stavas som vanligt girighet.

 

Priset för detta får eleverna betala i form av större klasser, färre lärare och övrig skolpersonal, ökad segregation och sämre studieresultat.

Universiteten ser nu hur många elever knappt klarar av att läsa komplicerade texter och har ett sämre ordförråd än tidigare. Läsförståelsen minskar. Ändå utdelas glädjebetyg till de här eleverna därför att de genererar pengar till friskolorna.

Det kallar jag att svika våra barn och ungdomar. Därför att de är det viktigaste vi har.

Nu finns stora underskott i kommunens budget och skolnedläggningar anses nödvändiga i Norrköping.

Kan det månne ha ett samband med de privata skolornas vinstuttag med totalt sett enorma belopp varje år ?

Till sist undrar jag varför det är så tyst hos våra förtroendevalda politiker när det går att genom politiska beslut stoppa dessa kapitaluttag och låta dem komma eleverna till del i stället.

 

Det är beklämmande att se att det samtidigt med dessa vinstuttag inte ens finns skolböcker till eleverna. I stället tvingas de bära hem lösa blad varje dag.

 

Så hur ska vi lösa det verkliga problemet ?

Politikernas ovilja att se problemen och tysta ner dem (fastän de är väl medvetna om dem) och att låta de starka gå fria samtidigt som de svaga ska ställas till svars. 

Det kallas borgerlig retorik.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa