Bidra till transportsektorns omställning

Det finns ingen straffskatt på transportfordon, som påstås på NT:s ledarplats, skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet och får svar direkt av ledarskribenten.

Regeringen föreslår att just husbilar undantas från malusbeskattning, vilket enligt Trafikverket skulle ”ta bort det incitament för att välja energieffektivare husbilar som trots allt finns.”, skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet apropå en ledare i NT.

Regeringen föreslår att just husbilar undantas från malusbeskattning, vilket enligt Trafikverket skulle ”ta bort det incitament för att välja energieffektivare husbilar som trots allt finns.”, skriver Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet apropå en ledare i NT.

Foto: Olof Carlson

Insändare2024-07-05 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Slopa straffskatten på transportbilar" NT 27/6

Det finns ingen straffskatt på transportfordon, som påstås på NT:s ledarplats (2 juli). När vi från fokuslandet Frankrike tog finansieringsmodellen bonus-malus till Sverige, var tanken att högre avgifter på nya fordon med höga utsläpp skulle finansiera premier till el- och gasbilar – omställningen skulle inte belasta statskassan. Så långt har ledaren helt rätt.

I motsats till Frankrike har Sverige inte successivt höjt malusbeskattningen, vi var väldigt sena med att införa ett pristak för elbilarna och alltför länge fick också laddhybriderna stöd. Det har lett till att bonus-malus sett över tid kostat statskassan flera miljarder. Efter att bonusen för elbilar bokstavligen avskaffats över en natt, kvarstod en tid enbart malus, men nu finns åter en premie till eldrivna lätta lastbilar på 50 000 kronor. För tunga lastbilar och bussar har det funnits en premie hela tiden.

Detta omnämns inte med ett ord av ledaren, trots att det ju betyder att bonus-malus åter har både en klimatbaserad skatt på lätta lastbilar med höga utsläpp och en premie till de med nollutsläpp ur avgasröret – just det ledaren efterlyser.

Regeringen föreslår att just husbilar undantas från malusbeskattning, vilket enligt Trafikverket skulle ”ta bort det incitament för att välja energieffektivare husbilar som trots allt finns.” Naturvårdsverket skriver att ”det finns goda skäl att ha kvar tydliga incitament för köpare av nya husbilar, för att kunna välja sådana med lägre bränsleförbrukning och lägre utsläpp.” Också Riksförbundet M (gamla Motormännen), Trafikanalys och samtliga andra remissinstanser som inte har egenintresse i husbilsförsäljning är emot detta förslag som regeringen trots det går vidare med.

NT:s ledarredaktion vill tvärtom gå ännu längre i att ta bort klimatstyrningen på fordonssidan; trots att bonusen återinförts, ska malusen tas bort. Deras ledare avslutar med ”Därför räcker det inte att bara stryka straffskatten på husbilar. Den måste bort helt och hållet.” Vad som är skillnaden mellan att ”stryka” och ”bort helt och hållet” är oklart och kanske finns här en utväg för ledarredaktionen att tänka om. Rimligen håller de med om att den lagstadgade principen om att förorenaren betalar gälla också på fordonsmarknaden.

Mattias Goldmann, 2030-sekretariatet

Svar direkt

Det gör mig väldigt glad att Mattias Goldman läst min ledare. Ibland läser jag vad han skriver, och precis som vanligt är hans invändning irrelevant – precis som det stöd han pekar på. En bonus på 50 000 kronor saknar betydelse när fullgoda alternativ inte ens existerar, och i de fall de finns kostar en bra bit över miljonen. Jag vidhåller därför: Det finns inga anledningar att plåga de som behöver sina transportbilar med onödiga straffskatter.

Per-Ola Olsson, Svenska Nyhetsbyrån