Bevara småstadsidyllen – inga höghus i stadskärnan

Insändarskribenten uppmanar till att bevara småstadsidyllen i Söderköping.
Insändarskribenten uppmanar till att bevara småstadsidyllen i Söderköping.

Här kommer ett tips till alla kommunpolitiker som vill göra ett avtryck och visa ansvar: Tänk på vad Söderköping står för, just för dig. Vad är det som gör Söderköping till en fantastisk stad för dig att leva och verka i?

Insändare 17 juli 2023 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svaret torde bli relativt lika för många av oss som bor här. Sammanfattat i ordet småstadsidyll. I det lilla och det vackra ser vi en småstadsidyll. Visst kan vi enas kring detta?

Som med all utveckling så behöver vi ta avstamp i värdegrund innan vi fattar beslut så vi vet att vi är överens och fattar rätt beslut. Låt oss då se vad ordet ”småstadsidyll” skulle kunna göra. Ett ord som gör kommunen attraktiv och som får nya medborgare att vilja bosätta sig här så att kommunen kan växa.

Vad innebär ordet? Småstadsidyll är sammansatt av småstad och idyll. Idyll som i en problemfri värld, ofta med betydelsen opåverkad av industrialiseringen och förknippad med en lantlig miljö.

 

Alla kommuner har planmonopol. Den som vill bygga måste ha ett beslut från kommunens politiker på att marken får användas till detta och hur mycket och vad. Det kallas detaljplan. Bara kommunen får fatta beslut om detaljplaner, ingen annan. Ansvaret vilar tungt på politiken att fatta långsiktiga beslut ibland stick i stäv med det som kortsiktigt kan säkra väljare till nästa mandatperiod. Riktlinjerna för långsiktighet finns bland annat i dokumentet Stadsmiljöplan för Söderköping.

För att säkerställa hållbar stadsutveckling krävs det att olika intressenter, stadsplanerare, arkitekter, politiker, näringsliv och medborgare, samarbetar och tar ansvar. Hållbarhet både i avseende miljöpåverkan och resursförbrukning men också ekonomiskt hållbart.

Städer som Visby, Trosa och Sigtuna är förebilder med levande stadskärnor som bär en gemensam tydlig karaktär präglad av historia. Söderköping kvalificerar sig i denna grupp av småstadsidyller men det är en bräcklig position om valet att förändra stadskärnans uttryck vilar på ekonomiska intressen hos byggföretag.

 

Arkitekten Rahel Belatchew beskriver vikten av hållbar stadsutveckling så här:

”Ta vara på det faktum att det finns ett tomt hus som redan är byggt. Den mest hållbara byggnaden är inte den med strängast miljöcertifiering utan den som faktiskt redan är byggd, där det redan har förbrukats resurser. Att ta vara på det som redan finns, bygga om och återbruka är det mest hållbara vi kan göra.”

Tips till dig som är förtroendevald i Söderköping. Ta ditt förtroende på största allvar och fundera på vad du är med och beslutar och vilka konsekvenser det får. Stadsmiljöplanen hjälper dig att fatta rätt beslut och ger rätt fokus för framtiden. Det är ju just dessa beslut som är de viktigaste. Söderköpings stadsmiljöplan tillåter inte höga hus i stadskärnan! Bevara småstadsidyllen för framtiden.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa