Besked från Kvartetten – Skulpturparken blir kvar

Skulpturparken blir kvar och det nya Stadsarkivet ska inte byggas vid Alreiksgatan. Det beskedet kommer Kvartetten med efter flera protester mot de tidigare planerna.

Insändare 23 mars 2021 12:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Bevara Skulpturparken vid Konstmuseet" NT 19/3

I en debattartikel i NT den 19 mars oroar sig styrelsen för föreningen Konstmuseets vänner för att Skulpturparken vid Alreiksgatan ska bli platsen för en ny arkivbyggnad. 

Kvartetten vill därför ge ett tydligt besked i frågan: någon sådan bebyggelse är inte aktuell, och Konstmuseets skulpturpark ska bevaras. 

Norrköpings stadsarkiv har annars mycket riktigt vuxit ur sina nuvarande lokaler och i årets investeringsbudget har medel därför avsatts till en ny arkivbyggnad. 

Vi delar emellertid den uppfattning som styrelsen för Konstmuseets vänner ger uttryck för i sin debattartikel, nämligen att skulpturparken bör betraktas som ett besöksmål i sig och att de värden som kombinationen av parkmiljö och kulturupplevelse medför hellre bör lyftas fram än ersättas med nybyggnation. 

Stadsarkivet kommer därför att få sina lokalbehov tillgodosedda på annan plats i staden.

Ämnen du kan följa