Behövs minst en parkering per nybyggd lägenhet

Bilen är en nödvändighet skriver Björn Törnblom och välkomnar att Norrköpings nya styre vill förändra trafikstrategin till det bättre för bilister.

Insändare 2 november 2022 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ibland kan man undra om vi lever i samma tidsperiod och inom samma kommun när de utmanövrerade partiernas (S, C, V och MP) företrädare uttalar sig om det som vinnarna (M, KD, L och SD) har presenterat och lovat väljarna att styra mot och genomföra under kommande fyra år.

 

Surt sa räven om rönnbären och valde kanske något substitut. Men vad säger förlorarna? Jo, att en hel del plankats från förlorarnas planerade åtgärder men som de aldrig lyckats tydliggöra och än mindre åtgärda. 

Tro det den som vill.

Bara denna handlingsförlamning talar för att det är dags att få några nya ledande partier som inser att vi inte kan låta 100-årigt ledarskap få fortsätta och bara leva på historiska bedrifter. Det är en ny tid nu där planetens undergång, enligt MP, på något märkligt sätt har kunnat undgås under tre tioårsperioder. 

Verkligheten blir alltmer påträngande och skapar inte bara utmaningar utan reella problem för många medborgare. Det gäller i alla åldersgrupper.

 

Den närmaste tioårsperioden står inför många svårlösta problem inom både kommuner och staten. En hel del av egen förskyllan inte minst på nationell nivå. Men ett flertal orsakade av omvärldspåverkan.

 

Det är glädjande att kommunstyrelsens ordförande Sophia Jarl (M) försöker ta tag i och successivt genomföra förändringar avseende trafikstrategin i Norrköping. Jag avser då den i många fall omöjligheten att få en parkeringsplats där människor bor och gör sina besök för att hantera tillvarons nödvändigheter.

 

Alla har nu lämnat det som gällde för närmare 100 år sedan. Vissa partier har uppenbarligen, tyvärr, svårt att inse detta. Att bilen är en nödvändighet är självklart för de flesta om det uttjatade ordet hållbarhet ska åberopas. Att tro att få funktion på livet genom att gå eller cykla och använda Östgötatrafiken som transportmedel är inget som politiska order ska diktera. De flesta personer gör denna bedömning efter egna förutsättningar och löser det oftast på ett praktiskt sätt. 

 

Förväntningarna är stora att den nya politiska ledningen ser till att ändra trafikstrategin avseende parkeringsnormer för boende och besök i centrum. Det är rimligt att nybyggnation av flerfamiljshus kan garanteras minst en plats per lägenhet. Se även till att möjlighet ges att ladda framtidens elbilar som eliminerar det hatade Co2-utsläppet. Dom är verklighet redan nu!


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa