Behöver samordna oss kring skarvjakten

Länsstyrelsen har avslagit Söderköpings kommuns önskan om skyddsjakt på skarv vid flera tillfällen, senast i oktober 2022, enligt Martin Sjölander. Arkivbild.
Länsstyrelsen har avslagit Söderköpings kommuns önskan om skyddsjakt på skarv vid flera tillfällen, senast i oktober 2022, enligt Martin Sjölander. Arkivbild.

Det finns omfattande regler för skyddsjakt även på skarv.

Insändare 18 mars 2023 21:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

SvarHolgersson 

"Ska Söderköpings kommun delta i skarvjakten?" NT 14/3

Boel Holgersson påstår att Länsstyrelsen i Östergötland sagt ja till skyddsjakt av skarv på ön Lindholm. Det är anmärkningsvärt att Boel Holgersson och Centerpartiet slår på stora trumman utan att ha läst beslutet ”Tillstånd till skyddsjakt på skarv i Östersjön inom Östergötlands län”. Där kan man bland annat läsa: 

- Jakten får inte ske närmare än 300 meter från känd boplats för skarv, havsörn eller fiskgjuse. 

- Jakten får inte bedrivas i strid mot bestämmelser om skydd av områden enligt miljöbalken, såsom fågelskyddsområden, sälskyddsområden, nationalparker och naturreservat om inte Länsstyrelsen föreskrivit annat.

 

Utifrån beslutet är det alltså inte tillåtet med skyddsjakt av skarv på ön Lindholm och Nedre Lagnö Naturreservat. Söderköpings kommun har flera gånger tidigare ansökt om skyddsjakt inom det berörda området, bland annat så sent som i oktober 2022 vilket dock avslogs av Länsstyrelsen. 

 

Det är dock glädjande att Länsstyrelsen nu beslutat om skyddsjakt av skarv även i Östergötlands skärgård och det är önskvärt att den beslutade kvoten blir fylld, därav kommer vi lyfta frågan om skyddsjakt på Skärgårdsrådet och se hur vi kan samordna oss för att nå bästa effekt.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa