Behåll vårt Hemgården som det är

Pensionärsorganisationer oroas över Hemgårdens framtid.

Hemgården i Norrköping.

Hemgården i Norrköping.

Foto: Susanna Beskow Norgren

Insändare2022-12-18 18:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Med anledning av de förändringar som ska ske med Föreningen Hemgården och dess nuvarande lokaler, vill vi i SKPF pensionärerna uttrycka vår oro för föreningslivet i Norrköping. 

SKPF pensionärerna avdelning 36 har i över 30 års tid haft sina medlemsmöten i Hemgårdens lokaler. SKPF pensionärerna distrikt Östergötland har haft sina utbildningar i Hemgården under många år. Vi har alltid fått god service till rimliga priser. 

Läget med närheten till Resecentrum är fördelaktigt för våra medlemmar, men också att vi har kunnat stötta Spira, som är ett socialt företag, har känts som en bonus. Samarbetet mellan Föreningen Hemgården och Spira är värt mycket när servering kan ske i Stora salen, våra medlemmar sitter tillsammans vilket skapar gemenskap.

I överenskommelsen mellan Norrköpings kommun och civila samhället, som gjordes för ett antal år sedan, betonades det från de ideella organisationerna att förutsättningen för ett aktivt föreningsliv är att det finns ändamålsenliga lokaler till rimliga kostnader. 

Under pandemin blev det tydligt hur mycket de ideella föreningarna betyder för dess medlemmar, men också för hela samhället. Därför är det viktigt att Norrköpings kommun beaktar SKPF pensionärernas och andra föreningars önskemål om fortsatt verksamhet i Hemgårdens nuvarande lokaler med lika god service. Huset är Hemgården för våra medlemmar. Det är hemma för många föreningar.

Detta är inlämnat till kommunstyrelsen och till Kultur- och fritidsnämnden.