Behåll LAH: En livlina för cancerpatienter

I en tid där sjukvården står inför många utmaningar och förändringar, står nu vår region inför att eventuellt avveckla den lasarettsanslutna hemsjukvården (LAH).

Det vore ett ödesdigert misstag att avveckla den lasarettsanslutna hemsjukvården (LAH), skriver Jenny Sajjadi, dotter till avliden cancerpatient.

Det vore ett ödesdigert misstag att avveckla den lasarettsanslutna hemsjukvården (LAH), skriver Jenny Sajjadi, dotter till avliden cancerpatient.

Foto: Fredrik Nygren

Insändare2024-07-03 06:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Detta vore ett ödesdigert misstag. LAH, med sin spetskompetens inom palliativ vård, erbjuder en ovärderlig tjänst till patienter i livets slutskede. Här är ett axplock av varför vi måste bevara denna livlina.

För det första:

LAH:s specialistkunskap inom palliativ vård är oersättlig. Palliativ vård handlar inte bara om att lindra fysiska symtom, utan också om att hantera psykiska, sociala och existentiella behov hos patienterna. Deras team består av erfarna läkare, sjuksköterskor och andra vårdgivare som har en djup förståelse för den komplexa vård som krävs vid livets slut. Det holistiska synsättet säkerställer att varje aspekt av patientens välmående tas i beaktande, något som ofta är svårt att uppnå i en sjukhusmiljö.

För det andra: 

Hemsjukvård ger en oskattbar fördel för patienterna och deras familjer genom att möjliggöra vård i hemmiljö. Många patienter föredrar att tillbringa sina sista dagar i det bekanta och trygga hemmet snarare än på ett sjukhus. Detta minskar inte bara stress och ångest för patienterna, utan skapar också en mer personlig och värdig vårdupplevelse. Familjemedlemmar kan känna sig mer delaktiga och stödja sina nära och kära på ett sätt som annars inte vore möjligt.

Att avveckla LAH skulle innebära att avsäga oss denna värdefulla vårdform och tvinga många patienter tillbaka till sjukhusen, där de inte får samma individanpassade och sammanhängande vård. Detta kan leda till ökad lidande och en försämring av livskvaliteten för redan utsatta individer.

För det tredje:

LAH avlastar sjukhusen. Genom att vårda patienter i deras hem, frigörs resurser och vårdplatser på sjukhusen som kan användas för andra akuta vårdbehov. Att avveckla LAH skulle leda till en ökad belastning på redan hårt pressade sjukhusavdelningar, vilket kan påverka vårdkvaliteten negativt för alla patienter.

Det är också viktigt att betona att LAH har erfarenhet av att vårda patienter i olika åldrar. Detta innebär att även yngre patienter med livshotande sjukdomar kan få den specialiserade vård de behöver i en trygg och bekant miljö. LAH:s förmåga att anpassa sig till varje patients unika situation och behov är en ovärderlig tillgång för vår region.

Att avveckla LAH skulle vara ett steg bakåt i vår strävan att erbjuda högkvalitativ och mänsklig vård. Det är vår plikt att säkerställa att våra mest sårbara invånare får den bästa möjliga vården, särskilt i livets slutskede. Jag uppmanar därför regionens beslutsfattare att fortsätta stödja LAH, så att vi kan säkerställa en värdig, medkännande och effektiv vård för alla cancerpatienter i vår region.