Bättre vinterskötsel krävs för att vi ska kunna cykla

Den här vintern har kommunen ingen sopsaltning av cykelvägar som man brukat i många år.

När det snöar på natten ska man kunna vara säker på att det går att cykla till jobbet eller skolan, skriver representanter för Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningens klimatgrupp.

När det snöar på natten ska man kunna vara säker på att det går att cykla till jobbet eller skolan, skriver representanter för Cykelfrämjandet och Naturskyddsföreningens klimatgrupp.

Foto: Salvatore Di Nolfi/AP/TT

Insändare2022-03-01 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som förklaring till det säger ansvariga att Tekniska nämnden fått stora besparingskrav så man blev tvungen att slopa sopsaltningen. Det är en fråga om prioritering vad man ska skära ner på. Beslutade prioriteringar av trafikslagen i Översiktsplanen 2017 är 1. gång och cykel 2. kollektivtrafik 3. biltrafik. Alltså är nedskärning av skötsel på cykelvägarna det sista som ska göras. 

Ett av de viktigaste målen för klimat- och miljöpolitiken är att få fler som väljer cykel så vi kan minska behovet av bil i staden.

När det snöar på natten ska man kunna vara säker på att det går att cykla till jobbet eller skolan. Cykelvägarna ska snöröjas och halkbekämpas först. Istället för sopsaltning har kommunen lovat att ploga och grusa cykelvägarna i vinter. Det har inte fungerat särskilt bra. 

Exempelvis cyklade jag omkull på förlängingen av Bråddgatan genom Carl Johans park. Det var spårig isgata utan grusning mitt på dagen. Den är huvudled för cyklister mellan norra stadsdelarna och centrum. Många cyklister har kört omkull och gångtrafikanter som hunnit se faran har gått i snön bredvid vägen istället.

Vi hoppas på skärpning från ansvariga för vinterskötseln och rekommenderar alla som kan cykla att använda dubbdäck och cykelhjälm.