Barn på väg till skolan lever farligt på Kärrhagsgatan

Läser i NT om fartbegränsande åtgärder i Norrköping.

Insändare 11 november 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

På Kärrhagsgatan sker dock ingenting. Några betongplattor med en stolpe på som man tror ska sakta ner trafiken. Det verkar dock inte vara några problem att passera dessa i 50-70 kilometer i timmen. Tillåten hastighet är 30. 

Det är så mycket genomfartstrafik vid rusningstid så man blir mörkrädd. Barn som skall ta sig till och från skolan lever farligt. Ska det verkligen tillåtas så mycket trafik rakt igenom ett villaområde? Kul om någon i kommunen kunde tänka sig att svara.

Skarphagsbo
 

Svar direkt

Hur trafiksituationen upplevs på en gata är naturligtvis individuellt och vi förstår att det finns olika uppfattningar om vad som är mycket trafik och inte. När vi mäter trafikmängd och hastighet på gatan så har vi dock inga indikationer på att Kärrhagsgatan skulle vara osäker eller på annat sätt utmärka sig på ett sätt som gör att ytterligare trafiksäkerhetsåtgärder på gatan är motiverade

 

Kärrhagsgatan är utformad med trottoarer på bägge sidor och det finns ur aspekten trafiksäkerhet inget som gör den sämre än någon annan motsvarande gata i staden. Trafikmängden som mätts upp är i överkant för att vara på en lokalgata. Med hänsyn tagen till centrumverksamheterna i Skarphagen och Vilbergen är dock inte det något som sticker ut som onormalt. Vi ser också att trafikmängden har minskat kontinuerligt sedan 2015 enligt de mätdata vi har.  

 

De mätningar avseende hastighet som gjorts visar att skyltad hastighet efterlevs i en omfattning som får anses normalt, detta tyder på att de hastighetsdämpande åtgärder som idag finns fungerar ändamålsenligt. 

Christian Dahlskog, enhetschef för gata och trafik på Norrköpings kommun


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Händelöbron öppen igen – men inte för båtar: "Har identifierat problemet"

Händelöbron öppen igen – men inte för båtar: "Har identifierat problemet"

Lättnad när deras hotade busslinje blir kvar: "Nu kan min son ta sig till och från skolan"

Lättnad när deras hotade busslinje blir kvar: "Nu kan min son ta sig till och från skolan"

Vägarbeten och avspärrningar ställer till det för ambulansen: "Tiden kan vara livsavgörande"

Vägarbeten och avspärrningar ställer till det för ambulansen: "Tiden kan vara livsavgörande"

Lastbilschaufför körde sönder entrén till gallerians garage – smet från platsen

Lastbilschaufför körde sönder entrén till gallerians garage – smet från platsen

Händelöbron avstängd: Teddys segelpremiär blev inte av

Händelöbron avstängd: Teddys segelpremiär blev inte av
Visa fler