Barn på landsbygden kan inte välja skola

Vi som väljer att låta våra barn gå i annan skola än den som är "rätt" enligt kommunen har praktiskt ingen möjlighet att välja, inte om man som vi bor ute i landsbygden.

Insändare 15 september 2022 08:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eftersom skolskjutsen inte erbjuds till annan skola än den kommunen bestämt så finns ingen möjligt till fria val. Närmaste busshållplats är 14 kilometer från hemmet, för att barnen skall ta sig till sina skolor, som de själva valt. 

Förutsättningen att vi skall följa våra barns önskningar är att någon av oss föräldrar kör varje dag till och från busshållplatsen. Dessutom får vi själva betala busskortet, för den som går i friskola. Vi bor på gränsen till annan kommun, vilket innebär att vi har närmare till skolan där än i vår egen kommun. 

Till den skola som kommunen valt åt oss, får vi skolskjuts. Visserligen är Norrköpings kommun generös så det barn som går i kommunal skola i annan kommun får ett busskort. Men det barn som går i friskola, får inget busskort alls, det får vi bekosta själva. Det här gör att de val som vi så fint kan göra, blir omöjliga eftersom det inte fungerar med transport till och från. 

Det finns heller ingen närtrafik som fungerar på skoltider som de kan åka med för att ta sig till hållplatser. I de tider som nu råder så blir det näst omöjligt att leva på landsbygden, allra minst med barn som ska gå i skola. Eftersom Östgötatrafiken dessutom drar in alla linjer där vi bor så krävs att vi föräldrar kör till alla aktiviteter som är i stan. Vi bekostar till att börja med minst 2 000 kronor själva för att våra barn skall gå i skolor där de trivs och framförallt har sina kamrater, det kan inte vara rätt.


 
 
 
 
 
 
Kollektivtrafikförändringar

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Klart: Så förändras landsbygdstrafiken efter kritiken • Orten blir helt utan linjetrafik • "Enklare upplägg"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"

Här får regionrådet ta emot kritiken mot busslinjerna ✔Medborgarförslag ✔"Då har väl jag redan slutat skolan"
Visa fler
Ämnen du kan följa