Avgörande frågan om vägföreningar kvarstår

Det finns fortfarande en grundläggande men, dessvärre, fortfarande obesvarad fråga angående kommunens ansvar gentemot vägföreningarna.

Insändare 31 augusti 2022 10:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Kommunen kan tvingas ta bort lekplatser i ytterområdena" NT 21/8

Vilken är lämpligheten i att kommunen brutit den ursprungliga överenskommelsen 1971 att genomföra ett totalt övertagande av de inkorporerade kommunernas ansvar vilket också innebar ansvar för de åläggande som idag lagts på dess vägföreningarna.Frågan har ställts till kommunstyrelsens ordförande Olle Vikmång i ett öppet brev från vägföreningarna i mars i år. Inget svar.

Ett medborgarförslag har lagts att utreda avsikten vid övertagandet 1971. Detta har manövrerats bort och lämnats obesvarat av kommunen. Inget svar. Frågan har i brev till kommunstyrelsens samtliga medlemmar ställts. Inget svar.

Kommunstyrelsens kansli har hanterat kommunikation i ärendet klandervärt och avfärdande. Och vid fler tillfällen; Inget svar.Kort sagt; kommunen vägrar att ge svar på den grundläggande och avgörande frågan; vilken är lämpligheten i att kommunen brutit det ursprungliga avtalet från 1971?

Så länge den frågan inte kan eller vill besvaras av kommunen kommer konflikten angående vägföreningarnas framtid fortleva.


 
 
 
 
 
 
Konflikten om vägföreningarna

Insändare: Låg ranking i alla möjliga kategorier

Låg ranking i alla möjliga kategorier

Nya beskedet från Kvartetten – kommunen bör ta över ansvaret i ytterområdena • Vikmång: "Vi kommer inte att riva lekplatser"

Nya beskedet från Kvartetten – kommunen bör ta över ansvaret i ytterområdena • Vikmång: "Vi kommer inte att riva lekplatser"
Visa fler
Ämnen du kan följa