Avfallet är rena guldgruvan för Eon

Det var det i särklass sämsta svar som EON kunde prestera, att inte med en stavelse berätta om sin enormt stora import av miljöfarligt avfall och sopor.

Insändare 7 september 2021 07:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Eon svarar: Vi behöver använda alla resurser smartare" NT 31/8

Istället hänvisar Eon till att man skall ta hand om de sopor och avfall som ligger deponerade och urlakar en massa miljögifter.

 

Varför är då denna enorma import av farligt avfall något som ni tror vara viktigt för att Sverige skall kunna nå sina klimatmål? Det ges inget logiskt svar, då det bara handlar om lättförtjänta pengar, då avfallet är en riktig guldgruva för alla som importerar dem och sedan eldar det i kraftvärmeanläggningarna. 

 

Hur försvarar Eon transporterna av dödligt giftig flygaska till Langöya i Oslofjorden för att läggas i depå, där den sedan lakas ut i fjordens vatten och förgiftar det marina livet, medan dammet från flygaskan förgiftar närmiljön i Breviks kommun?

Hur kan det dessutom komma sig att Eon får deponera giftig aska i de forna beredskapslagren i bergrummen på Händelö?

 

Med tanke på mångmiljonvinsterna från importavfallet så finns råd att fortsätta med transporterna av den giftiga flygaskan till Norge, trots att det är att likna vid ett stort miljöövergrepp mot det marina livet i Oslofjorden, men också i luft och på land.

Sveriges import av miljöfarliga sopor och avfall har ökat lavinartat, 2018 var importen enligt Naturvårdsverket 2,2 miljoner ton. I år 2021 kommer siffran att passera fyra miljoner ton.

 

Så någon grön el värd namnet, det kommer Eon aldrig att producera i Norrköping eller i sina övriga sopeldade anläggningar runt om i Sverige.

 

Lennart Strandesjö

 

Svar direkt

Vi har tagit del av dina synpunkter och ditt intresse för Eon:s energiproduktion kopplat till miljöfrågor. Hållbarhet är alltid av högsta prioritet för Eon, och vår uppfattning är att flera av dina frågeställningar bygger på missuppfattningar. Vi vill därför bjuda in dig till ett studiebesök på Händelöverket så vi kan visa vår produktion och i dialog redogöra för vår uppfattning och strategier kopplat till dina frågor.

Jonas Lind, produktionschef E.ON Händelöverket

Björn Persson, regionchef E.ON

 


Ämnen du kan följa