Även synsvaga har nytta av smarta telefoner

Enligt ny lagstiftning om elektronisk kommunikation har teleoperatörerna viss skyldighet att tillhandahålla information om hur exempelvis mobil telefoni och fast telefoni fungerar för personer med synnedsättning. 

När telefonledningarna tas ned införs ny teknik.

När telefonledningarna tas ned införs ny teknik.

Foto: Hasse Holmberg / TT

Insändare2021-04-23 08:15
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar:

"Varför lämnas vi utanför när kopparnätet monteras ned?" NT 8 april

Samtidigt har regionernas syncentraler ett stort ansvar i att ge specialutbildning i att kunna använda exempelvis mobiltelefoner för den som inte ser.
När ny teknik införs behöver den vara utformad så att användare med synnedsättning inte utesluts.

Synskadades Riksförbund tycker självklart att alla ska kunna ringa på ett tryggt sätt vare sig det sker med en hemtelefon eller en mobiltelefon. När synen sviktar blir det svårt för många att använda smarta telefoner. Syncentralens roll är att erbjuda utbildning och stöd i att använda smarta telefoner. 
Det finns mycket stora vinster för den enskilde att lära sig hur en smart mobiltelefon fungerar. Både Iphone och Androidtelefoner går att använda som synsvag eller blind.
Smarta telefoner har inbyggda förstoringshjälpmedel och talsyntes. Mobiltelefoner med fysiska knappsatser finns också på marknaden. 

Försäljare av teknik har en viktig roll i att kunna ge grundläggande information till kunderna om att det finns inbyggda hjälpmedel. Det känner många konsumenter inte till.

Personer med synnedsättning har rätt till gratis nummerupplysning både i mobilen och i hemtelefonen. Det är en viktig service som underlättar vardagen. 

Ett digitalt utanförskap går i otakt med gällande tillgänglighetsmål i Sverige och övriga EU.