Även ME-sjuka ska kunna lita på att vården vill hjälpa

Insändarskribenten menar att också ME-sjuka måste kunna lita på att vården vill hjälpa.
Insändarskribenten menar att också ME-sjuka måste kunna lita på att vården vill hjälpa.

Det gläder mig att regionpolitikerna inser att hanteringen av ME-patienter är så viktig att de ville ge mig svar.

Insändare 18 juni 2022 14:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vården måste ständigt utvecklas" NT 8/6

Både Kaisa Karro och Marie Morell påpekar att det är professionen som måste bestämma hur vården ska se ut, vilket kan förefalla rimligt. 

Men gäller det även om patienterna behandlas på ett sätt som är så dåligt anpassat för patientgruppen att de inte vågar söka vård? Gäller det även när vi riskerar att skadas av förlegade antaganden som att patienterna inte ska fokusera så mycket på sina symptom, som går tvärt emot internationella riktlinjer och gällande kunskapsläge? Det är vad som har hänt i Östergötland när professionen bestämt hur vården ska se ut.

Här behöver nog politikerna påminna professionen om värdet av att utgå från patienterna och forskningen, snarare än sin egen ideologi. Inte behandlar vi några andra kroniska multisystemsjukdomar genom att sitta i grupp och tala om vidmakthållandefaktorer? 
Det är ovärdigt dagens sjukvård. Även ME-sjuka ska kunna lita på att vården vill hjälpa. 

Riksdagen beslutade den 14 juni om ett nationellt kompetenscentrum för sjukdomen ME. Alla politiska partier var eniga om att vården för patientgruppen behöver förbättras. Detta gäller inte minst i Östergötland, så det är dags att Karros och Morells goda intentioner också blir verklighet.


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa