Även för många företag väntar ett stålbad

Men jag vill här särskilt understryka att i Sverige har vi historiskt sett haft relativt låga elpriser tack vare en framsynt fossilfri planerbar elproduktion, bland annat genom en väl utbyggd kärnkraft, skriver signaturen Munin.
Men jag vill här särskilt understryka att i Sverige har vi historiskt sett haft relativt låga elpriser tack vare en framsynt fossilfri planerbar elproduktion, bland annat genom en väl utbyggd kärnkraft, skriver signaturen Munin.

Lina Grönqvist tar i sin insändare 220922 upp sin oro kring de ekonomiskt svårare tider som väntar de flesta av oss.

Insändare 24 september 2022 08:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Vi har inte längre rätt ill pool och att köra BMW" NT 22/9

Detta på grund av en begynnande lågkonjunktur, hög inflation, stigande räntor och ett skenade elpris med mera. Lina har under att antal år glädjande nog haft ekonomiska marginaler att göra investeringar i hus och hem, men tycker nu att vi nog mer allmänt bör vakna upp och anpassa oss till en dystrare ekonomisk verklighet. 

Jag delar Linas oro och konstaterar samtidigt att den ekonomiska utmaningen för många blir nog att över huvud taget ha råd att bo kvar i sin bostad, snarare än att välja mellan BMW och pool. 

Även för många företag väntar ett stålbad. De omvärldsfaktorer som påverkar den ekonomiska utvecklingen är ibland svåra att förutse/styra över, till exempel kriget i Ukraina. Men jag vill här särskilt understryka att i Sverige har vi historiskt sett haft relativt låga elpriser tack vare en framsynt fossilfri planerbar elproduktion, bland annat genom en väl utbyggd kärnkraft, som med marginal matchat förbrukningen hos näringsliv och privata konsumenter (+ viss export). 

Så är tyvärr inte fallet längre då hälften av Sveriges kärnreaktorer lagts ner. Orsaken i detta fall är alltså främst en illa förd energipolitik av S och MP. 

Genom strävsamt arbete och kloka val hoppas jag att alla i Sverige ges möjlighet till välstånd och möjligheten till att forma sin framtid i ett välfungerande samhälle. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa