Att tåla granskning - en del av demokratin

Som skattebetalare i Valdemarsvik blir jag förskräckt över den artikel där kommunchefen uttrycker sin oro över kritik som riktas mot kommunen och även vissa tjänstemän.

Insändare 22 februari 2021 11:30
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Kommunanställda upplever trakasserier i sociala medier" NT 18/2

Om det gäller sekretessbelagda handlingar är det naturligtvis förkastligt, men om det gäller offentliga handlingar, är det kanske inte mer än rätt att vi kommuninnevånare och skattebetalare får ta del av hur uppgifterna sköts och vart våra skattepengar går. 

”Man blir lite mer försiktig när man ska fatta ett beslut” säger Mattias Geving, kanske skulle lite mer eftertanke ha varit av godo, även vad beträffar de beslut som fattats. 

Sedan måste man skilja på roll och person, och om man inte kan det, varken i sociala medier, eller i det vardagliga livet kan vi få ett samhälle där all kritik upplevs som personlig. 

Att granskas i sin yrkesutövning är något man måste tåla, om man vill ikläda sig en chefsposition. Hårda ord och hot är två helt skilda saker. Kommunchefens uppmaning om extra hänsyn därför ”att det varit ett tufft år för många” är tyvärr malplacerad. Kritik måste kunna utövas under alla förhållanden. Annars ställer vi vår annars så högt aktade demokrati på spel. 

Att lägga det gamla bakom oss låter som en vacker uppmaning. Men verkligheten är den att det endast är det förflutna som kan granskas. Däremot kan vi hoppas att även våra tjänstemän och politiker gör mer grundliga analyser innan nya beslut fattas.

Ämnen du kan följa