Norrköpings flygplats ”grön-tvättar” med solcellspark

I en NT-artikel står det att en politisk avsiktsförklaring möjliggör solceller på Norrköpings flygplats.

Solcellsparker är nog bra. Men de ska inte vara på jordbruksmark och de ska inte blockera för andra möjligheter, skriver Anders Wennerblad.

Solcellsparker är nog bra. Men de ska inte vara på jordbruksmark och de ska inte blockera för andra möjligheter, skriver Anders Wennerblad.

Foto: Sofie Axelzon

Insändare2023-08-02 19:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Apropå

"Klart: Löftet som ger nya möjligheter för flygplatsen" NT 24/7

”Greenwashing / gröntvättning” innebär att den som bedriver en verksamhet försöker skapa en bild av att vara miljövänlig. Till exempel kan någon miljöåtgärd de gör, framhävas, någon som dock kan vara obetydlig jämfört med andra stora miljöstörningar företaget orsakar.  
Ja visst - solcellsparker är nog bra. Men de ska inte vara på jordbruksmark och de ska inte blockera för andra möjligheter. Norrköping behöver mera mark för att expandera och för att skapa utrymme på Butängen för ny bebyggelse då Ostlänken kommer. Nytt resecentrum, nya bostäder och kontor gör att marken vid flygplatsen behöver nyttjas till något bra. Till småföretag, små lager och bostäder med park längs Ljura bäck, kollektivtrafik (spårväg) och cykelbana rakt in till city med nya resecentrum. Närhet till E22 och Söderleden.
Att utnyttja den oftast tomma flygplatsen räddar kommunens åkermark och viktiga nära skogar.

Att solceller ska ladda de plan med charter som går från Norrköping kan vi glömma. 

Indiens största flygbolag beställde nyligen nära 1 000 fossildrivna stora jetplan för trafik i 30 år. Kommer små lätta el-plan för upp till 20 passagerare inom fem år så kommer de att gå mellan Stockholm och Visby, Helsingfors och Oslo. Men inte från Norrköping. Vi har ju snabba miljövänliga el-tåg till Stockholm och Köpenhamn. 

Vi har dessutom för litet reseunderlag i vårt lokala upptagningsområde. Tidigast om tio år kanske det finns el-plan som når 65 mil för högst 100 passagerare, säger VTI (Statens Väg – och transportforskningsinstitut.) Vidare skriver de att ”Marknaden ska sköta sig själv”.

Att våra kommunala skattepengar då ska fortsätta pumpas in till flygplatsen med 30 miljoner per år är oförsvarligt. När värmerekorden, bränderna, torkan och klimatkrisen skenar i världen ökar flygandet. Flyg är den klart snabbast växande orsaken till utsläpp av växthusgaser inom EU.

Det stöttar vi nu med våra skattepengar som behövs till barnomsorg, sjukvård, äldreomsorg, skola, naturvård, kollektivtrafik, socialtjänst, integrering, kultur, cykelbanor och annat långsiktigt för alla Norrköpingsbor viktigt.  

Våra politikers avsiktsförklaring bör vara: ”Vi ska bedriva en politik för att rädda miljön, naturen och klimatet för allas och våra skattebetalares bästa. Vi sätter solceller på alla kommunala hus och i samband med bygglov föreslår (kräver) vi solceller på lager, industrier, stora bostadshus och kontorshus.”