Åtgärder för att minska problemen i parkeringshuset

Vi tycker det är tråkigt att du upplever parkeringshuset som en otrygg plats.

I förlängningen kan vi komma att ändra öppettiderna av parkeringshuset vid Nya torget, skriver Daniel Ackermann, Norrevo.

I förlängningen kan vi komma att ändra öppettiderna av parkeringshuset vid Nya torget, skriver Daniel Ackermann, Norrevo.

Foto: Pressbild

Insändare2021-06-29 16:00
Det här är en insändare. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Svar

"Garaget under Nya torget måste bli bättre" NT 22/6

Norrevo hoppas naturligtvis att du även fortsättningsvis ska välja att parkera i huset. 

Vi gör allt för att agera inom de befogenheter vi har som fastighetsägare. Parkeringshuset ronderas av väktare mellan sex till åtta gånger per dygn. Vi har kameraövervakning och utför daglig städning av parkeringshuset.

I förlängningen kan vi komma att ändra öppettiderna av parkeringshuset. Tyvärr tror vi att detta skulle få en negativ påverkan på näringslivet runt torget. Vi har därför valt att inte gå vidare med denna åtgärd i dagsläget.

Vi har även en pågående dialog med polisen och socialkontoret om det samhällsproblem som du nämner i din insändare.